Overlast in Aa-landen succesvol aangepakt

Zwolle – Basisscholen, ouders en wijkbewoners in de Aa-landen hebben op succesvolle wijze een einde gemaakt aan overlast in de buurt van basisscholen. In de winter van 2007/2008 werden de basisscholen geteisterd door vandalisme en inbraken. In reactie hierop is er een team van betrokken partijen samengesteld, dat de overlast heeft bestreden. 

En met veel succes. Samen met een beveiligingsdeskundige van de politie en de verzekeringsmaatschappij van de gemeente is een analyse gemaakt van de beveiliging op de scholen en de kwetsbare plaatsen. Op basis daarvan zijn er maatregelen getroffen door de schoolbesturen en de gemeente. Er zijn onder andere struiken gesnoeid en verwijderd, verlichting is verbeterd, er was meer politiecontrole en onderwijzend personeel is beter geïnstrueerd. Ook is aan omwonenden gevraagd extra op te letten op verdachte bewegingen rondom de scholen. Deze gezamenlijke aanpak heeft geleid tot de arrestatie van een aantal inbrekers uit de buurt. Sinds het najaar van 2008 zijn er geen noemenswaardige problemen meer geweest rondom de veiligheid op en rond de scholen. 

Wijkwethouder Erik Dannenberg is erg enthousiast over wat in de afgelopen periode tot stand is gebracht met betrekking tot de veiligheid rondom de scholen in de Aa-landen en wil graag zijn waardering hiervoor uitspreken. “De wisselwerking tussen buurtbewoners, ouders, scholen, politie en gemeente is een goed voorbeeld van samenwerking. Als het gaat om de toekomst van Zwolle, dan kunnen wij het samen beter. Daarom maken we in Zwolle gebruik van de kracht van alle partners in de stad. Samen maken we de stad, in dit geval, veilig. Bij burgers, bedrijven en instellingen zijn volop ideeën over de ontwikkeling van de stad”.  

Artikel delen: