Statement ter stimulering van woningbouw in Zwolle

Zwolle – In Zwolle hebben het Concilium (samenwerkingsverband van gemeente, bouwers, corporaties, ontwikkelaars, makelaars) en de lokale banken de handen ineen geslagen om te proberen de woningbouwproductie op gang te houden. Minister Van der Laan was maandagmiddag in Zwolle aanwezig bij de ondertekening van het statement om dit te bewerkstelligen.

Door de gevolgen van de kredietcrisis en de recessie is ook in Zwolle de voortgang van de woningbouwproductie in gevaar. Geen van de partijen wil hier genoegen mee nemen en daarom is gewerkt aan een pakket van maatregelen dat heel gericht de verschillende belemmeringen moet kunnen opheffen. Zo zijn er maatregelen die consumenten kunnen helpen bij het nemen van de beslissing tot aankoop van een huis (overbruggingskrediet, gratis werkloosheidsver- zekering bij een hypotheek), maar ook maatregelen die bouwers en ontwikkelaars meer financiële armslag moeten geven. Daarnaast is afgesproken om bij te houden of de maatregelen resultaat opleveren en wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst nog onorthodoxere maatregelen moeten worden toegepast.

Op 5 februari hebben de leden van het Concilium unaniem ingestemd met de maatregelen ter stimulering van de woningbouw in Zwolle gedurende de kredietcrisis. Inmiddels heeft het college ingestemd met het maatregelen pakket van de kredietcrisis. Het statement over de aanpak werd maandagmiddag ondertekend door het bestuur van het Concilium.

Dit gebeurde op maandag in de burgerzaal van het stadhuis. Minister van der Laan voor Wonen, Wijken & Integratie was hierbij aanwezig omdat hij erg enthousiast is over de Zwolse aanpak met betrekking tot de woningbouw. De minister is vooral zeer te spreken over de pro-actieve probleemoplossende houding die hij in Zwolle aantreft.

Artikel delen: