Minister Van der Laan complimenteert Zwolle

Zwolle – Op 2 maart heeft het bestuur van het Concilium in aanwezigheid van minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken & Integratie, een pakket maatregelen bekrachtigd om de Zwolse woningbouwproductie op gang te houden. De Zwolse partijen die betrokken zijn bij de woningbouw hebben in 2003 een vereniging opgericht ´het Concilium´ die tot doel heeft de woningbouwproductie in Zwolle op peil te houden.

Alle in Zwolle actieve ontwikkelaars, bouwers, makelaars, corporaties en de gemeente zijn lid van het Concilium. Minister Van der Laan complimenteerde het Concilium voor deze ´Zwolse aanpak´ waar verschillende lokale partijen de handen ineen hebben geslagen zonder eerst hulp te vragen bij het Rijk. “Een groot compliment voor de manier waarop jullie alle betrokken partijen om tafel hebben gekregen en oplossingsgericht aan de slag zijn gegaan.” De partijen hebben samen maatregelen bedacht die consumenten kunnen helpen bij het nemen van de beslissing om een huis te kopen. Per (woningbouw)project wordt bekeken welke maatregelen het best bij het project passen en het meeste effect hebben. Zo kunnen ontwikkelaars kopers binnen een bepaald project een overbruggingskrediet aanbieden als zij een nieuwbouwwoning kopen en hun oude huis nog moeten verkopen.

De Zwolse banken willen een gratis werkloosheidsverzekering bij de hypotheek afsluiten. Daarnaast zijn er ook maatregelen die bouwers en ontwikkelaars meer financiële armslag moeten geven om zodoende door te kunnen gaan met bouwen en ontwikkelen. Een ander voorbeeld van een maatregel is dat de gemeente de grondprijzen voor 2009 bevroren heeft. Ook een mogelijkheid is dat de gemeente uitstel van betaling van de grond aanbiedt aan particulieren of ontwikkelaars.

De woningcorporaties leveren een bijdrage door bijvoorbeeld moeilijk te ontwikkelen projecten van ontwikkelaars over te nemen om daardoor de start van de bouw alsnog te laten plaatsvinden.  Er is afgesproken dat het effect van de inzet van de maatregelen wordt bijgehouden. Het Concilium sluit niet uit dat er in de toekomst nog extra aanvullende maatregelen worden bedacht en toegepast. De gemeente roept het Rijk wel op om naast de eigen lokale initiatieven toch ook op rijksniveau een aantal maatregelen te nemen. “We kunnen veel zelf maar alles oplossen kunnen we niet.” De aanpak voor de woningbouw wordt volgende week in de gemeenteraad besproken.

Artikel delen: