Oorlog in omroepland Overijssel? RTV Focus Zwolle doet aangifte wegens smaad tegen RTV Oost - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Oorlog in omroepland Overijssel? RTV Focus Zwolle doet aangifte wegens smaad tegen RTV Oost

Zwolle – De in opspraak geraakte lokale omroep van Zwolle, RTV Focus, heeft aangifte gedaan tegen RTV Oost. Dit als reactie op gepubliceerde nieuwsberichten door de regionale omroep over misstanden bij RTV Focus.

Paul Oosterbaan, voorzitter van RTV Focus, beticht RTV Oost van smaad. Onlangs sprak de regionale omroep met twaalf oud-stagiaires van RTV Focus. Zij schreven een brief aan meerdere onderwijsinstellingen. Hierin deden zij melding over misstanden op de werkvloer bij RTV Focus. Oosterbaan heeft ook aangifte wegens smaad gedaan tegen de twaalf stagiaires.

Niet alleen de betrokken scholen ontvingen twee maanden geleden de brief van de stagiaires. In een informatienota, gericht aan de gemeenteraad, schrijft het college van burgemeester en wethouders dat zij ook een afschrift ontvingen. Het college reageerde geschrokken en ondernam direct stappen. Zo werd het sociaal wijkteam ingeschakeld om de stagiaires op te vangen en te helpen waar nodig.

Het gemeentebestuur zocht vervolgens contact met de betrokken onderwijsinstellingen. Op hun beurt hebben deze de kwestie op het bord van de SBB neergelegd. De SBB treedt op als intermediair tussen de scholen en aanbieders van stageplekken. De organisatie gaat ook over de erkenning van leerbedrijven.

De erkenning van RTV Focus is inmiddels al ingetrokken door de SBB. Tegelijkertijd namen ambtenaren van de gemeente contact op met het Commissariaat van de Media. Het commissariaat ziet toe op de Mediawet. Deze wet geeft de toezichthouder echter weinig mogelijkheden om in te grijpen bij een lokale omroep. De wet geeft deze mogelijkheid wel zodra het gaat om de NOS of de regionale omroepen.

De Mediawet eist dat een lokale omroep beschikt over een Programmabeleid Bepalend Orgaan, kortweg PBO. Het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele en religieuze stromingen in de stad. Uit de nota van het college blijkt dat het PBO bij RTV Focus niet functioneerde. “Hierop is gestuurd, helaas zonder resultaat,” schrijft het college. “Recent is vanuit de gemeente opnieuw verzocht het PBO in stelling te brengen.” Het PBO houdt geen toezicht op de bedrijfsvoering bij de lokale omroep. Ook heeft RTV Focus geen Raad van Toezicht. De studenten klaagden over misdragingen van voorzitter Paul Oosterbaan en hoofdredacteur Christine Spinder. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn Oosterbaan en Spinder de enige bestuursleden van Stichting RTV Focus Zwolle.

Twee jaar geleden, toen de gemeenteraad besliste over de licentie voor de lokale omroep, werd bepaald dat er een tussentijdse evaluatie moest komen. De gemeente gaf daarom een extern bureau de opdracht om een onderzoek te doen naar de kwaliteit van RTV Focus. In de nota valt te lezen dat dit onderzoek is vertraagd doordat het contact met RTV Focus ‘uiterst moeizaam’ verliep. Het onderzoeksbureau is inmiddels verzocht om het PBO te betrekken in het onderzoek. Naar verwachting verschijnt het evaluatierapport eind dit jaar.

Uit de nota blijkt dat Oosterbaan aangifte wegens smaad heeft gedaan tegen de klagende stagiaires en RTV Oost. Hoofdredacteur Henk Jan Karsten van RTV Oost laat desgevraagd weten dat de politie hierover geen contact met hem heeft opgenomen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat onze berichtgeving zorgvuldig is geweest,” zegt Karsten.

Of de politie stagiaires heeft benaderd is onbekend. Uit de nota valt wel op te maken dat de stagelopers geen aangifte tegen RTV Focus hebben gedaan. De rode draad in de verhalen van de stagiaires is het gebrek aan stagebegeleiding en slechte werkomstandigheden. Ook voelden ze zich uitgebuit, gekleineerd en geïntimideerd door Oosterbaan en Spinder. Een beeld dat negen voormalig stagelopers onlangs bevestigden tijdens interviews met Weblog Zwolle. Het negental kent de twaalf stagiaires die aan de bel trokken over de misstanden niet.

De gemeente Zwolle gaat komende weken in gesprek met RTV Focus. Dit in aanwezigheid van een afgevaardigde namens de betrokken scholen. Ook gaat de gemeente nog om de tafel met de onderwijsinstellingen.

Artikel delen: