Internetcursus ‘Kleur je Leven’

Zwolle – Dimence biedt Leven met plezier, de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet zien.  Soms valt dat niet mee. Zeker niet voor mensen die piekeren, last hebben van spanningen, somber zijn of geen energie hebben. Dan lijkt alles kleurloos en is het plezier in activiteiten ver te zoeken.

Positieve ervaringen en gebeurtenissen worden overschaduwd door negatieve stemmingen. Om te leren omgaan met deze depressieve gevoelens biedt Dimence de internetcursus ‘Kleur je Leven’ aan voor mensen van 18 jaar en ouder. Deelnemers kunnen via het internet in hun eigen tempo hun sombere gevoelens aanpakken. Op de site en in de cursus krijgen ze informatie over depressie en leren vaardigheden die kunnen helpen om hun stemming te verbeteren. Ze leren deze vaardigheden in hun eigen situatie toe te passen. Zelfwerkzaamheid is hierbij een belangrijk element.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven via een website en wordt begeleid door deskundigen van Dimence.  De internet cursus bestaat uit 8 lessen van elk ongeveer 30 minuten en een herhalingsles na 12 weken. Deze lessen volgt u individueel via het internet. De cursus is gratis. Voorafgaand meldt een deelnemer zich aan via de site en een medewerker van Dimence bekijkt of de cursus geschikt is voor deze persoon.

Artikel delen: