Plegers huiselijk geweld kunnen uit woning gezet

Zwolle – Plegers van huiselijk geweld kunnen vanaf 1 maart 2009 door de burgemeester in beginsel tien dagen uit zijn of haar huis worden gezet. Dit is geregeld in de nieuwe landelijke Wet tijdelijk huisverbod die vanaf 1 maart in Zwolle van kracht is.  Naast gemeente zijn ook politie en Steunpunt Huiselijk Geweld betrokken bij de uitvoering van deze wet. 

In de tien dagen dat iemand een huisverbod krijgt, mag hij of zij geen contact opnemen met de partner of kinderen. Met deze maatregel wordt de mogelijkheid geboden voor een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. De te ondernemen stappen door gemeente, politie en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn vastgelegd in een procesbeschrijving. Met het uitoefenen van deze bevoegdheid, draagt Zwolle bij aan de bevordering van de veiligheid van haar inwoners en wil het een bijdrage leveren aan het terugdringen en stoppen van huiselijk geweld.

Artikel delen: