B&W wil collectieve verzekering Zwolse vrijwilligers

Zwolle – Niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd. Dat brengt risico´s met zich mee en kan mensen weerhouden om dit werk te gaan doen. De gemeente Zwolle gaat daarom voor deze groep mensen een collectieve verzekering afsluiten. Hiermee wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en dit werk ook aantrekkelijker maken. 

“Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Zij zijn vaak het cement van onze samenleving”, aldus verantwoordelijk wethouder Erik Dannenberg. Gelet op het maatschappelijk belang van dit werk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente ook de risico’s zoveel mogelijk beperken. Het kan niet zo zijn dat iemand bij de activiteiten ten goede van de samenleving, met lege handen staat in geval van schade of een ongeval.

De verzekering is voor vrijwilligers die bij een organisatie zoals een sportvereniging, een zorginstelling actief zijn, maar ook bij een kerk of in buurthuis onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten. Ook mantelzorgers vallen onder deze regeling. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden. De leeftijd en het aantal uren dat iemand dit werk verricht zijn niet van belang. 

De verzekering geldt niet voor scholieren die een maatschappelijke stage vervullen en niet voor de vrijwillige brandweer en politiemedewerkers. Voor deze laatste groep is een speciale regeling is getroffen; scholieren zijn voldoende verzekerd via hun ouders en de school. 

De verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering biedt een ruime dekking.

Het voordeel van deze collectieve verzekering voor organisaties is dat de noodzaak voor de organisatie vervalt om een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

Raadsbesluit

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad te besluiten de collectieve verzekering af te sluiten voor alle actieve vrijwilligers in de gemeente Zwolle en de rijksbijdrage gemeentefonds uitkering 2009 daarvoor aan te wenden om de kosten van € 30.000,- te dekken. Het ministerie van VWS verleent structureel een extra bijdrage voor de financiering van de collectieve verzekering. 

Actieprogramma

De gemeente Zwolle heeft een actieprogramma vrijwilligerswerk 2006-2009. De aandacht hiervoor heeft met het gemeentelijke actieprogramma een extra impuls gekregen in de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Eén van de resultaten is het digitale handboek wet- en regelgeving. Met behulp van dit handboek kunnen organisaties op eenvoudige manier voldoen aan de lokale wet- en regelgeving, verzekeringen en het vergunningenbeleid. Meer informatie op www.zwolshandboek.nl

 

Artikel delen: