Maatwerk voor afvaltarief onmogelijk door gebrekkig computersysteem bij belastingkantoor - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Maatwerk voor afvaltarief onmogelijk door gebrekkig computersysteem bij belastingkantoor

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad debatteert maandag over het voornemen van het college om volgend jaar een nieuw afvaltarief in te voeren. “Door goed te scheiden hebben Zwollenaren invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen,” beweerde wethouder Paul Guldemond.

Dit blijkt niet voor iedereen te gelden. Studenten die op kamers wonen, Zwollenaren die een woning delen en senioren gaan zoals het zich nu aan laat zien onevenredig veel betalen. Met maatwerk zou het systeem eerlijker en betaalbaarder kunnen worden voor iedereen. Ook het principe van de vervuiler betaalt wordt dan recht gedaan. Ondanks de wens van diverse gemeenteraadsleden lijkt een gebrekkig computersysteem van het GBLT het struikelblok te zijn.

In 2020 trokken gemeenteraadsleden al aan de bel over de gevolgen van de nieuwe afvalheffing voor de bewoners van hoogbouw. Zij hebben vaak geen ruimte om restafval langere tijd te bewaren, waardoor ze genoodzaakt zijn vaker het afval in de ondergrondse container te storten. Iedere keer dat zij de containerklep met de afvalpas openen wordt er € 1,70 in rekening gebracht.

Het GBLT, de instantie die voor een handjevol gemeenten en waterschappen de belasting int, gaf destijds aan dat uitzonderingen tot een minimum beperkt moeten worden. De systemen en het belastingpakket zouden er niet op zijn ingericht. Aanpassing van het systeem zou zorgen voor onevenredig veel kosten.

Onlangs bleek dat studenten die op kamers wonen ook een flinke kostenpost staat te wachten. Per woning is er slechts één afvalpas beschikbaar. Het leidt ertoe dat studenten die goed scheiden duurder uit zijn wanneer andere huisgenoten veelvuldig gebruik maken van de ondergrondse afvalcontainer. Een simpele oplossing zou een afvalpas per kamerbewoner zijn.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Patty Wolthof, fractievoorzitter van de PvdA, blijkt dat dit niet kan. Een studentenwoning kan alleen aangeslagen worden als meerpersoonshuishouden. Een individuele persoon een belastingaanslag sturen is onmogelijk. Het is wel te realiseren als iedereen een eigen adres heeft, echter worden zij dan als een eenpersoonshuishouden aangemerkt.

Studenten gaven vorige week al aan dit antwoord te verwachten. Het kan op weinig begrip rekenen. Studenten vertelden eerder aan Weblog Zwolle dat het de gemeente prima lukt als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Er vallen dan meerdere, op naam gestelde, kiespassen op dezelfde deurmat.

Annajorien Prins voert vanavond het debat namens Volt. Zij noemt het oneerlijk voor kamerbewoners. “Ik vraag me af of er niet een ander optie mogelijk is. Dat een studentenhuis meerdere passen heeft en dat de kosten die zijn gemaakt op deze passen in een verzamelnota naar de pandeigenaar wordt gestuurd.” Dankzij de gespecificeerde nota zou dan inzichtelijk zijn wie de kosten heeft gemaakt.

Coalitiepartij GroenLinks gaat tijdens het debat ook aandacht vragen voor de kamerbewoners. “Ik ken de problematiek van studenten en het principe is dat de vervuiler betaalt,” zegt Theo Peenstra. “Maar er zijn inderdaad in de uitwerking nog wel situaties waarin dat praktisch lastig is, of zoals hier de rekening juist niet bij de vervuiler komt te liggen. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden.”

Coalitiepartner D66 denkt er anders over. “Met dit beleid zijn studenten over het algemeen juist voordeliger uit, omdat ze als meerpersoonshuishouden tellen. Door slim samen restafval te storten kunnen ze juist besparen,” zegt Mark Oldengarm. “Daarbij zou voortzetting van het huidige afvalstoffenbeleid nog duurder zijn geworden.”

Seniorenraad Zwolle stelt in een brief aan de gemeenteraad dat eenpersoonshuishoudens extreem de lasten gaan dragen na de invoering van het nieuwe systeem. Dit zou ook moeten blijken uit de door de Raad bijgevoegde berekening. Weduwen, weduwnaren, alleenstaande jongeren die op zichzelf willen gaan wonen worden met de afvalheffing gestraft volgens de Seniorenraad. Ook zou de verhouding tussen de aanschaf van eerste levensbehoeften niet meer in verhouding staan tot de kosten voor het afval. Volgens de Seniorenraad is de kostenverhouding voor eenpersoonshuishoudens al gauw 1 op 10. De ouderenorganisatie dringt dan ook aan op het leveren van maatwerk.

Artikel delen: