Veel geld aanpak problemen dak-en thuislozen

Zwolle – Ruim 1,4 miljoen euro heeft het college van Burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het Stedelijk Kompas. Dit document dat door de gemeenteraad is vastgesteld in 2007, is een meerjarig plan van aanpak voor dak- en thuislozen. Samen met ketenpartners is de afgelopen jaren hard gewerkt om de doelstelling te vertalen naar concrete acties. 

De doelstelling dat alle 250 Zwolse dak- en thuislozen  begeleid worden in 2014, wordt gerealiseerd door een systeem waarbij de doelgroep gevolgd en in de gaten wordt gehouden. Daarnaast wordt door de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente diensten aangeboden voor de doelgroep.

Een tweede doelstelling uit het Stedelijk Kompas is dat er voor 60 procent van de dak- en thuislozen in Zwolle huisvesting en dagbesteding is geregeld. Maatregelen die hier aan bijdragen zijn onder andere de Zwolse Straatkrant, de aanstelling van een activeringscoach voor dagbesteding en het meedoen aan de Dutch Homeless Cup. Dit laatste is een voetbaltoernooi voor daklozen uit Nederland die tegen elkaar spelen.  

Een derde doelstelling is dat de overlast van dak- en thuislozen wordt teruggebracht naar het niveau van 2007. Daarvoor wordt langdurig extra inzet gepleegd door de Stadswacht in de directe omgeving van het Nel Banninkhuis. Extra inzet van Stadswachten in combinatie met andere maatregelen blijkt in de praktijk een heel effectief middel te zijn. 

Tenslotte wordt ook sterk ingezet op de aanpak van het probleem zwerfjongeren in het verzorgingsgebied van centrumgemeente Zwolle. Hiervoor heeft de provincie Overijssel onlangs € 70.000.- beschikbaar gesteld. Uit een groot opgezet onderzoek moet veel bruikbare informatie komen, om het probleem goed aan te pakken. Het onderzoek wordt nog dit jaar gehouden. 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Laten ze eerst een deel van bevolking verrekken om vervolgens te gaan zoeken naar oplossingen(al een grote kostenpost op zich.
    Maak je borst maat nat, door de crisis zullen er nog wel wat bij gaan komen.Maar daar hebben anderen dan weer een inkomen aan.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.