Extra aandacht herdenking 2e Wereldoorlog in 2010

Zwolle – In 2010 vindt de 65-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog plaats. Zoals gebruikelijk in lustrumjaren zal dan aan de herdenking van de oorlog en de bevrijding extra aandacht worden besteed. Vanaf dat jaar wordt ook de Veteranendag in Zwolle in lustrumjaren georganiseerd op de één na laatste zaterdag van juni. 

De Veteranendag wordt onder andere ingevuld met een tentoonstelling en persoonlijke verhalen van veteranen die verschillende generaties vertegenwoordigen. Ook wordt er interactie gezocht tussen basisschoolkinderen en veteranen. Door lokale Veteranendag in Zwolle op de één na laatste zaterdag van juni te organiseren, kan Zwolle meeliften op de landelijke publiciteit in de aanloop naar de laatste zaterdag van juni, de nationale Veteranendag. De één na laatste zaterdag in juni maakt het mogelijk dat veteranen de landelijke Veteranendag in Den Haag kunnen bezoeken en dat het basisonderwijs in Zwolle betrokken kan worden. Verschillende basisscholen hebben een oorlogsmonument in de stad geadopteerd en organiseren gedurende het jaar activiteiten waarbij herdenken een rol speelt en waarbij veteranen betrokken zijn. Door Veteranendag in lustrumjaren te plannen ontstaat een krachtig programma.

De manier waarop Zwolle met herdenken en vieren omgaat, past binnen het beleid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het comité houdt de discussie levend door aansluiting met de actualiteit te zoeken. Dit betekent dat de invalshoek in de loop der jaren is veranderd: er wordt naar het verleden gekeken om vooruit te zien. Iedere vijf jaar stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema vast. Voor de jaren 2006-2010 is dat Vrijheid vraagt om Onderhoud. Het motto of de slogan wisselt ieder jaar en is voor 2010 nog niet bekend. Voor 2009 is het motto: vrijheid en identiteit. In de huidige benadering wordt niet zozeer alleen stilgestaan bij wat er toen is gebeurd, maar wordt juist de brug van het verleden naar het heden geslagen. Van de Tweede Wereldoorlog toen, naar conflict- en oorlogssituaties nu. Op die manier wordt ook aansluiting gezocht bij de belevingswereld van jongere generaties. Dit geldt natuurlijk ook voor veteranendag, waar niet alleen aandacht is voor veteranen van WO II, maar ook voor de jonge veteranen die sindsdien zijn uitgezonden naar vredesmissies.

Artikel delen: