Onderzoek naar tijdelijk hostel dakloze verslaafden

Zwolle – Tactus Verslavingszorg en de gemeente Zwolle en gaan op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe tijdelijke hostel voor dakloze harddrugsgebruikers. Dit  vervangt het tijdelijk hostel aan de Pannekoekendijk en biedt opvang aan een grotere groep verslaafden tot de nieuwbouw aan de Roelenweg is gerealiseerd. 

Tactus Verslavingszorg is gestart met een tijdelijk hostel aan de Pannekoekendijk met 7 bedden in afwachting van de nieuwbouw aan de Roelenweg Oost met in totaal 24 bedden. Voordat de bouw van de nieuwe voorziening van start kan gaan en om de rijksfinanciering voor een hostel in de nieuwbouw te kunnen behouden, is het noodzakelijk nog voor 2011 een tijdelijk hostel te realiseren. Daarom zal gezocht worden naar een locatie voor deze nieuwe tijdelijke huisvesting van 24 plaatsen inclusief de huidige 7 plaatsen.

Een projectgroep van gemeente en Tactus en de gemeente gaat op zoek naar een geschikte locatie. De locatie moet voldoen aan 6 B´s: bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar, beheersbaar, betaalbaar en bespreekbaar. De drie meest geschikte locaties worden openbaar gemaakt en getoetst op de 6 B´s. De Bespreekbaarheid wordt getoetst mede door te communiceren met de betreffende buurten. Nadat het onderzoek is afgerond, neemt het college een definitief besluit over de locatie. 

Met de start van het tijdelijk hostel aan de Pannekoekendijk is in Zwolle een impuls gegeven aan de ketenaanpak rond langdurig (dakloze) harddrugsgebruikers.

Deze doelgroep heeft zonder dit hostel weinig perspectief op langdurig verblijf en passende ondersteuning. Een hostel heeft een aantoonbaar positief effect op de situatie van langdurig harddrugsverslaafden, zo blijkt uit landelijke ervaringen. Verslaafden worden niet langer opgejaagd, komen hierdoor tot rust, kunnen onder betere hygiënische omstandigheden gebruiken en krijgen begeleiding op diverse leefgebieden. Het effect hierop is dat een groot aantal verslaafden hun verslaving enigszins onder controle krijgt, zodat tijd en energie gestoken kan worden in zinvolle dagbesteding. Een aantal van hen slaagt er zelfs in om het gebruik van harddrugs af te bouwen en te beëindigen. 

 

Artikel delen: