Heroverweging woningbouw op IJsbaan Westenholte

Zwolle – De gemeente Zwolle neemt in heroverweging of er woningbouw op de IJsbaan Westenholte moet komen. In de voorbereidingen bleek dat het project een fors financieel tekort oplevert. Belangrijke oorzaken: de verwervingskosten van wijkcentrum Het Anker en de afdracht die de gemeente zou moeten doen aan de provincie in het kader van het fonds Ruimte voor Ruimte. Ook de verplaatsing van de ijsbaan en aanleg van een bouwweg dragen bij aan het tekort.


Archieffoto Weblog Zwolle

In het kader van de heroverweging gaat de gemeente allereerst in overleg met de provincie vanwege bovengenoemde afdracht. Onderzocht wordt verder wat de consequenties zijn voor de bouw van seniorenwoningen op de locatie Stins en voor de verplaatsing van wijkcentrum Het Anker. Zoals reeds eerder gezegd gaat de bouw van het seniorencomplex van Driezorg in Westenholte door. Daarnaast zijn er aan de Voorsterweg in Westenholte nog 10 kavels te koop.

Artikel delen: