Internationale Conferentie 2019
Internationale Conferentie 2019

Dertig internationale kerkelijk leiders naar conferentie in Zwolle

Zwolle – Zo’n dertig buitenlandse predikanten, evangelisten en kerkleiders komen naar Zwolle. Zij nemen van 29 september t/m 11 oktober deel aan een internationale conferentie die missie-organisatie Verre Naasten samen met de Theologische Universiteit Utrecht/Kampen en Hogeschool Viaa organiseren.

De deelnemers volgen een intensief programma van colleges en workshops in het gebouw van de hogeschool en gaan op excursie naar Den Haag. Het thema van deze conferentie is Resident Aliens: how can churches contribute to the wellbeing of their society? Verre Naasten: “De komst van de buitenlandse predikanten biedt Nederlandse kerken een uitgelezen kans om tijdens een speciale Ontmoetingsdienst de verbondenheid met Gods wereldwijde kerk te ervaren. Speciaal voor zulke Ontmoetingsdiensten zijn de conferentiedeelnemers op zondag 2 en zondag 9 oktober beschikbaar.”

Tijdens de excursie naar Den Haag ontmoeten de kerkelijke leiders Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie Stieneke van der Graaf. Ook zijn er lezingen van de Nederlandse historicus, filosoof, politiek theoreticus en politicus Roel Kuiper, International Officer & Coordinator of the Master of Intercultural Reformed Theology Programme Jos Colijn en Egbert Brink, predikant en schrijver. Daarnaast ontmoeten de gasten de studenten van de opleiding Theologie van Hogeschool Viaa en wisselen zij uit wat de culturele uitdagingen zijn als christen.

Tijdens het bezoek is er ook ruimte om van elkaar te leren. Zo zullen de buitenlandse gasten op zondag 2 en 9 oktober ruim zestig diensten door het hele land bezoeken. Zij zullen daar preken of een presentatie verzorgen. Daarbij overnachten ze bij een gastgezin zodat ze iets kunnen proeven van het gewone leven in Nederland en van onze cultuur.

Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht, aldus organisator Verre Naasten. “Een doel is dat alle deelnemers na de conferentie naar huis gaan met een persoonlijk actieplan. Dat gaat over de roeping die zij ervaren om in hun eigen land als christen in de maatschappij te staan.”

Artikel delen: