Picketlines tegen werving van bewakers

Zwolle – Op vrijdag 6 maart organiseren leden en sympathisanten van de Vrije Bond in zes steden picketlines met spandoek en flyers bij Adecco en 
Randstad. In Zwolle is dat ook het geval. De twee uitzendburo’s werven detentietoezichthouders (gevangenbewaarders) voor detentiecentra waar vluchtelingen en migranten opgesloten zitten. De organisatoren willen met de picketline voorbijgangers en klanten van de uitzendburo’s informeren en medewerkers oproepen met deze werving te stoppen.

De uitzendburo’s werken in opdracht van het beveiligingsbedrijf Groep 
4 Securicor, dat private bewaking in alle Nederlandse 
vluchtelingengevangenissen verzorgt. Telkenmale blijkt dat deze 
bewakers slecht opgeleid zijn, niet adequaat handelen en vluchtelingen 
vaak denigrerend of ronduit agressief benaderen. De organisatoren van 
de picketlines vinden daarom dat geen enkel bedrijf mee  moet werken 
aan de uitvoering van het detentie- en deportatiebeleid van de 
Nederlandse  overheid. De picketlines vallen samen met een kort geding tegen de staat dat is  aangespannen door de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland vanwege aanhoudende klachten over het gedrag van personeel in de detentiecentra.

Momenteel zijn gedetineerde vluchtelingen in detentiecentrum Schiphol hongerstaking, vanwege ernstige mishandeling door bewakingspersoneel. Een van de asielzoekers is daarbij zo hard geslagen dat hij korte tijd bewusteloos is geweest. De organisatoren van de picketlines zijn er van overtuigd dat dergelijke mishandelingen in vreemdelingendetentie veel vaker voorkomen.

De picketlines vinden plaats in de steden Amsterdam, Amersfoort, Den 
Bosch, Utrecht, Zaandam en Zwolle. Een eerdere picketline van mei 
vorig jaar in Utrecht had tot gevolg dat het uitzendbureau Tempo Team 
inmiddels niet meer adverteert voor het werven van 
detentietoezichthouders. Het landelijk karakter van de picketlines 
laat zien dat het verzet tegen het opsluiten van vluchtelingen en 
migranten groeit. Ook uitzendburo’s kunnen er niet meer omheen dat 
steeds meer mensen de werving van gevangenbewaarders die meewerken aan de opsluiting van onschuldigen veroordelen.

De organisatoren werken vanuit de overtuiging dat iedereen het recht 
heeft op vrijheid van beweging en op verblijf in het land waar zij of 
hij wil wonen. Zij geloven in open grenzen en een solidaire wereld 
waarin er genoeg is voor iedereen. De picktelines worden georganiseerd 
in solidariteit met zogeheten ‘illegalen’. Behalve dat zij vaak op 
extreme wijze economisch worden uitgebuit, kunnen illegale arbeiders 
in Nederland elk moment worden opgepakt en voor onbekende tijd worden opgesloten.

Wat is de Vrije Bond?

De Vrije Bond is een organisatie die streeft naar een vrije samenleving waarin men uitgaat van de waardigheid en autonomie van het individu en elke dwang of onderdrukking vermijdt: een samenleving waarin mensen zelf kunnen bepalen hoe ze hun woon- en werkomstandigheden inrichten (door zelfbestuur en zelfbeheer).

De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen dorp, stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie.

Artikel delen: