GGD geeft boek uit over ventileren scholen

Zwolle – Het team Milieu & Gezondheid van de GGD IJsselland en GGD Regio Twente heeft donderdag 5 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zwolle het boek De frisse basisschool gepresenteerd. Het boekwerk gaat over ventileren op basisscholen en wordt gratis aan scholen beschikbaar gesteld als ze meedoen aan het project Frisse scholen in Overijssel.

Het project Frisse scholen in Overijssel startte in 2008 waarbij ongeveer 160 scholen GGD advies over binnenmilieu krijgen aangeboden. Op 20 februari 2008 vond de officiële aftrap plaats in Nijverdal. Naast die GGD bezoeken aan de scholen, het nodige voorlichtingsmateriaal, is er nu dus ook het boek De frisse basisschool.

Met dit boek, dat in samenwerking met Senter Novem tot stand is gekomen, wil de GGD schooldirecties en schoolbesturen ondersteunen bij het nemen van beslissingen die goed zijn voor een gezonde binnenlucht. Veel basisscholen beschikken over te weinig mogelijkheden om voldoende te kunnen ventileren. Vaak weten de leerkrachten niet hoe ze dit kunnen verbeteren. Het blauwe boekje – zoals het ook wel genoemd wordt – geeft tips om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Algemeen directeur  Jan van de Poel van het VPCO in Hasselt (Vereniging voor Protestants-christelijk Onderwijs) nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Milieu en Gezondheidsmedewerker van GGD IJsselland, Jan van Ginkel.

Er vond tijdens de bijeenkomst nog een overhandiging plaats. Het Team Milieu en Gezondheid kreeg het kwaliteitskeurmerk HKZ uitgereikt. Met het HKZ-certificaat maakt de GGD aantoonbaar dat ze werkt volgens duidelijk omschreven kwaliteitscriteria waarbij het continu verbeteren van de dienstverlening naar de klanten centraal staat. Dat nam wethouder Joost Liese van Hardenberg voor zijn rekening. Hij is lid van het Dagelijkse Bestuur van GGD IJsselland. Hoofd van het team Nicole Bakker nam namens GGD IJsselland het certificaat onder dankzegging in ontvangst.Artikel delen:
Reactie 1
  1. het werk van wethouder liese
    wethouder liese zijn eerste werkzaamheden als bestuurder van de ggd houden blijkbaar in het in ontvangst nemen van een boek waarin staat hoe leerkrachten op basis scholen het raam moeten openzetten. kom kom wethouder liese, er zijn toch wel belangrijker zaken die de gezondheid van onze jeugd aangaan, zoals het bestrijden van het toenemend drugs en drankgebruik, dat nog altijd veel hoger is dan in de rest van nederland. 🙁


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.