Proef kunststof damwand IJsseldijk - Foto: Demi de Kleine
Proef kunststof damwand IJsseldijk
Foto: Demi de Kleine

Kunststof damwanden voor de IJsseldijk?

Zwolle – Damwanden van kunststof in plaats van staal voor het versterken van dijken. Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis gaan onderzoeken of dat kan.

Ze starten een proef of de bodem bij de IJsseldijkversterking tussen Zwolle en Olst geschikt is voor kunststof-damwanden. Deze zijn duurzamer en goedkoper dan de versie van staal, denkt het waterschap. Daarnaast kunnen ze met kleinere machines worden aangebracht. Het traject tussen Zwolle en Olst heeft over een lengte van maar liefst 22 kilometer damwanden nodig om het probleem van piping tegen te gaan.

WDODelta: “Piping kan voorkomen tijdens hoogwater. Door het grote verschil in waterstand vóór en achter de dijk, ontstaan grote drukverschillen. Door die druk kan er onder de dijk water doorstromen dat zand meeneemt. Hierdoor ontstaan kleine tunneltjes (holle pijpjes) die het begin kunnen zijn van een kwetsbare plek.”

Een van de oplossingen om dit te voorkomen is een kunststof damwand. Een kunststof damwand is echter veel minder stijf dan een stalen damwand. Daarom moet eerst onderzocht worden of de toepassing van kunststof damwanden mogelijk is, gezien de opbouw van de bodem in dit project.

Tijdens de proef wordt op diverse afstanden de trillingen gemeten bij het inbrengen van de wanden. Zo kan worden bepaald wat de minimale afstand moet zijn tot bebouwing. “De proef zelf wordt uitgevoerd bij Paddenpol, op ruime afstand van bebouwing, zodat het onderzoek geen trillingen en eventuele overlast oplevert voor omwonenden,” aldus het waterschap.

De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel, maar bij noordwesterstorm ook vanuit het IJsselmeer. WDODelta: “Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met wateroverlast. Het project IJsselwerken zorgt dat de dijk versterkt wordt en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.”

Foto's 2
Proef kunststof damwand IJsseldijk - Foto: Demi de Kleine
Proef kunststof damwand IJsseldijk
Foto: Demi de Kleine
Artikel delen: