Bereikbaarheid leidend voor plannen stationsgebied

Zwolle – Een doordacht plan voor de toekomst van het Zwolse station en de zone daar omheen biedt goede mogelijkheden voor de bereikbaarheid van en in de stad. Burgemeester en wethouders hebben een visie ontwikkeld op basis waarvan de zogenoemde Spoorzone en de aangrenzende buurten ontsloten moeten worden. In deze Bereikbaarheidsvisie worden de voorwaarden geschetst waarmee verkeersproblemen in de toekomst kunnen worden ondervangen. Het college houdt bijvoorbeeld bij de aanstaande locatiekeuze voor een nieuw busstation al rekening met de inzichten uit de visie. 

Al enige tijd wordt met vereende kracht gewerkt aan de plannen voor de Spoorzone. Inzet is om tot een toekomstbestendig stationsgebied te komen. Het plangebied beslaat een brede strook rondom het station, van IJsselallee tot Hortensiastraat.Uit eerder onderzoek is al gebleken dat er grote kansen zijn om de stad een impuls te geven met een herontwikkeling van het stationsgebied. De Spoorzone kan straks een aantrekkelijk verbinding vormen tussen Zwolle-Zuid en de rest van de stad.

Belangrijk aandachtspunt voor het college is daarbij de winst die de plannen kunnen betekenen voor de verkeersontsluiting. De gemeenteraad heeft eerder al aangegeven groot belang te hechten aan de kansen die de Spoorzone biedt voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken.

De Bereikbaarheidsvisie moet ervoor zorgen dat de stad niet alleen aantrekkelijker wordt voor de toenemende stroom reizigers die van het openbaar vervoer gebruik maken, maar ook voor fietsers, wandelaars en automobilisten. 

De plannen die gemaakt worden voor de Spoorzone moeten wat burgemeester en wethouders betreft daarom voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld aangenaam zijn voor de gebruikers, goed in de omgeving passen en duurzaam zijn.  

Bij de keuze voor de beste plek voor een nieuw busstation wordt al gebruik gemaakt van de genoemde kwaliteitseisen. Belangrijk voor de ontsluiting van het stationsgebied en de aansluiten ervan bij de stad en de regio is waar straks bussen aankomen en vertrekken. Openbaar vervoer wordt steeds populairder: het Zwolse treinstation wordt met de komst van de Hanzelijn in 2012 een van de belangrijkste van het land. Zwolle wil mensen zo snel en comfortabel mogelijk van en naar het vernieuwde station laten reizen. 

Een busstation lijkt daarvoor op vier plekken kansrijk. De locaties komen naar voren uit uitgebreid onderzoek waarbij in totaal negen mogelijke modellen zijn bekeken. Het meest aantrekkelijk lijken nu de modellen Stationsplein-West, Oosterlaan, Boven de Sporen en Zuid. Ze voldoen ondanks de grote onderlinge verschillen alle het best aan de criteria uit de Bereikbaarheidsvisie.  

Burgemeester en wethouders leggen de negen modellen binnenkort voor aan de gemeenteraad om te bepalen of het zinvol is de komende maanden de kansen voor een busstation op een van de vier plekken nog duidelijker in beeld te brengen. De effecten op de bereikbaarheid voor de Spoorzone en andere stadsdelen blijven daarbij een cruciaal aandachtspunt. Deze zomer zou dan een definitieve keuze gemaakt kunnen worden voor de plek waar het busstation gesitueerd wordt.  

De totale ontwikkeling van de Spoorzone kan na de keuze voor een nieuw busstation verder met het maken van aansprekende visies voor de belangrijkste delen van de Spoorzone. De ontwikkeling van het stationsgebied gebeurt in samenspraak met omwonenden, de provincie, ProRail en NS-Poort. Ook de rijksoverheid heeft grote interesse voor de wijze waarop Zwolle een nieuwe invulling geeft aan de Spoorzone.

 

 

Artikel delen: