Zwolse scholen winnen Integratie-prijs PLURIFORM

Zwolle – Vrijdagavond werd in het Cultuurhuis van Stadshagen de eerste PLURIFORM worden uitgereikt door wethouder H. Kenkhuis. Een uitwisselingsproject tussen de Zwolse openbare basisscholen de Campherbeek (met voornamelijk autochtone leerlingen) en de Toonladder (met veel allochtonen) werd de grote winaar.

Drie keer per jaar leggen de groepen 6,7 en 8 een wederzijds bezoek af. Op deze manier denkt men voor de toekomst een ‘cultuurshock’ te voorkomen, contacten over en weer te leggen en bewustwording, kennis en respect bij de leerlingen te kweken. Het is een initiatief waarbij vele partijen zijn betrokken. Niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, maar ook de ouders en de beide medezeggenschapsraden ondersteunen deze activiteit voluit. De PLURIFORM is een prijs, die wordt uitgereikt aan personen of organisaties, die zich belangeloos inzetten voor de integratie van allochtonen in Zwolle. Zwolle begint een multiculturele stad te worden. Bijna 10% van de Zwolse bevolking is van niet-westerse komaf en al die mensen proberen een plekje te vinden in de Zwolse samenleving. Veel burgers organiseren initiatieven om hen daarbij te helpen. Dat kan van alles zijn: van het houden van straatbarbecues tot taallessen en van de begeleiding naar betaald werk tot gezamenlijke maaltijden en feesten.

Er gebeurt veel op dit gebied. De gemeente Zwolle vindt het daarom belangrijk dat deze initiatieven zichtbaar worden gemaakt en in het zonnetje worden gezet. Daarvoor is de PLURIFORM in het leven geroepen, de eerste Zwolse Integratie-prijs. 

De prijs bestond uit een bedrag van 1000 euro, te besteden aan de activiteit, een beeldje en een uitje voor meerdere personen. 

Nominaties de Pluriform 2009 – Zwolle

· GILDE ZWOLLE, AFDELING SAMENSPRAAK (genomineerd)

Gilde Zwolle behoort tot de meer dan zestig lokale initiatieven die kennis, hobby en ervaringen willen doorgeven aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Sinds 2004 is daar een nieuw element aan toegevoegd, namelijk het doorgeven van kennis en ervaringen met het Nederlands en de Nederlandse samenleving aan allochtone Zwollenaren. Met inachtneming van achtergronden en voorkeuren koppelt de coördinator van de stichting de Nederlandse vrijwilliger aan een allochtone belangstellende. Op deze wijze waren in de afgelopen jaren 400 koppels actief.

 

· UITWISSELING DE CAMPHERBEEK EN DE TOONLADDER (genomineerd en winnaar)

Een uitwisselingsproject tussen de Zwolse openbare basisscholen de Campherbeek (met voornamelijk autochtone leerlingen) en de Toonladder (met veel allochtonen). Drie keer per jaar leggen de groepen 6,7 en 8 een wederzijds bezoek af. Op deze manier denkt men voor de toekomst een ‘cultuurshock’ te voorkomen, contacten over en weer te leggen en bewustwording, kennis en respect bij de leerlingen te kweken. Het is een initiatief waarbij vele partijen zijn betrokken. Niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, maar ook de ouders en de beide medezeggenschapsraden ondersteunen deze activiteit voluit.

 

· MAATJESPROJECT LANDSTEDE EN DELTION (genomineerd)

Dit initiatief ontstond in 2004 en wil schooluitval van allochtone jongeren, die beroepsonderwijs volgen bij Landstede of Deltion tegengaan. Dat gebeurt door het vormen van koppels. De allochtone leerling wordt aan een (gepensioneerde) vrijwilliger ‘gekoppeld’, die wekelijks gesprekken voeren. Niet alleen over opleiding, werk of een baan, maar ook over het beheersen van de Nederlandse taal, culturele verschillen, begrip en respect. Samen hebben beide ROC’s in de afgelopen jaren honderden leerlingen begeleid naar integratie in de Nederlandse samenleving.

 

· NETWERK NIEUWE NEDERLANDERS, NN2 (genomineerd)

Medio 2008 nam de heer Ammir Farokhi het initiatief tot het opzetten van het Netwerk Nieuwe Nederlanders. Het Netwerk organiseert bijeenkomsten rond thema’s als werkgelegenheid, kansrijke sectoren, hoogopgeleide allochtone vrouwen, startende ondernemers en taalachterstand en dat alles in relatie tot arbeidsparticipatie van nieuwe Nederlanders. Met deze bijeenkomsten wil NN2 niet alleen kennis en ervaringen uitwisselen, maar ook de deelnemers ingang bieden in verschillende netwerken.

 

· NOS UNION met ‘DE ZWOLSE PANTERS DRUMBAND & CHEERLEADERS’ (genomineerd)

Het Zwolse Nos Union is een organisatie, die bestaat uit inwoners met een Antilliaanse en Arubaanse achtergrond en die voornamelijk woonachtig zijn in de wijk Holtenbroek. Nos Union wil integratie en begrip kweken in de breedste zin van het woord. Een van de genomineerde activiteiten is die van ‘de Zwolse Panters Drumband & Cheerleaders’. Het gaat hier om jongeren die normaal op straat rondhangen omdat ze zich vervelen en niets te doen hebben. Met alle gevolgen van dien (overlast, negatief beeldvorming e.d.). Door samen muziek te maken leren de jongeren niet alleen elkaar op een andere manier kennen, bovendien wordt er op een positieve wijze gewerkt aan een positief imago in de wijk.

Alle inzendingen werden beoordeeld door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van raadslid Piet van Dijk.

De organisatie lag in handen van art.1 Overijssel en de Integratieraad Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Nou ron, kennelijk is de praktijk nog niet helemaal in je hersenen geïntegreerd, maar o.a. moskeeën en veel allochtonen zijn in Zwolle prima geïntegreerd.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.