ArtEZ start met master Muziekprogrammering

Zwolle – Het ArtEZ Conservatorium start in het studiejaar 2009/2010 met de nieuwe masteropleiding Muziekprogrammering. Het is de eerste masteropleiding op dit gebied. De opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met het internationale muziekveld. De master staat onder leiding van Neil Wallace, hoofd programmering bij De Doelen in Rotterdam en artistiek leider van de Internationale Koorbiënnale in Haarlem.
 
Muziekprogrammeurs bepalen welke muziek klinkt op de podia, bij orkesten, ensembles, in radioprogramma’s, tijdens festivals en bijzondere evenementen, groot en klein. Daarmee drukken zij hun stempel op de identiteit van een podium, orkest of (web)radiostation. Ze zijn een essentieel, richtingbepalend onderdeel van de creatieve industrie. Neil Wallace: “De laatste decennia is het vak van de muziekprogrammeur complexer geworden: de toenadering tussen uiteenlopende genres, nieuwe publieksgroepen, interdisciplinariteit, nieuwe media, en de groeiende diversiteit in de ambities van musici en ensembles bieden spannende uitdagingen en mogelijkheden voor muziekprogrammeurs. Door deze ontwikkelingen is er steeds meer vraag naar nieuwsgierige, hooggekwalificeerde muziekprogrammeurs die breder denken dan uitsluitend repertoire en aanbod. Het zijn creatieve initiatiefnemers met een eigen visie op de rol van muziek in de maatschappij: niet alleen wát er gespeeld wordt, maar ook wáár, met en voor wie, waarom. De opleiding leidt programmeurs op om de nieuwe dimensies van het programmeren niet alleen te zien, maar vervolgens ook te ontwikkelen en daadwerkelijk te realiseren.”

De nieuwe master is een tweejarige deeltijdopleiding. “De nauwe verbinding met de praktijk en andere disciplines binnen ArtEZ is in de opleiding zeer belangrijk” zegt Neil Wallace. “Studenten zullen spannende en baanbrekende experimenten aangaan als onderdeel van hun studie. Ik ben bijzonder trots op ons docententeam, met onder anderen Elmer Schönberger (auteur, componist en adviseur van Asko | Schönberg), Frank Veenstra (Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven) en Roland Spekle (o.a. MAE, Night of the Unexpected). Daarnaast zullen internationale gastdocenten uitgenodigd worden als Jan Zekveld, Graham MacKenzie (Huddersfield Festival) en Jane Moss (Lincoln Center New York).Naast colleges en workshops over programmering zijn er ook modules op het gebied van communicatie, fondsenwerving, team- en groepsgerichte werkwijzen en financiële planning en beheer. Studenten sluiten de opleiding af met een masteronderzoek, in directe aansluiting bij de praktijk.”

De masteropleiding Muziekprogrammering heeft een beperkt aantal plaatsen. Om toegelaten te worden tot de master moeten studenten functioneren op het niveau bachelor Muziek of Muziekwetenschap. De selectie vindt plaats met een toelatingsexamen. De opleiding wordt gegeven in Arnhem. Meer informatie over de toelating en de opleiding is te vinden op de website: www.artez-conservatorium.nl

Het ArtEZ Conservatorium maakt deel uit van ArtEZ hogeschool voor de kunsten. ArtEZ behoort tot de grote kunsthogescholen in Nederland en verzorgt bachelor- en masteropleidingen op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, bouwkunst, muziek, dans en theater. De hogeschool heeft circa 3000 studenten en verzorgt onderwijs in Arnhem, Enschede en Zwolle.

Artikel delen: