Extra inzet werving en activering laaggeletterden

Zwolle – Zwolle zet extra in op het werven en activeren van laaggeletterden om een cursus te volgen. Ook maakt Zwolle gebruik van ambassadeurs, die zelf eerder een cursus voor laaggeletterden hebben gevolgd om mensen te motiveren een cursus te volgen. Vanaf 2010 komt een kwart van het participatiebudget beschikbaar voor MBO opleidingen. De focus in de aanpak van laaggeletterdheid verschuift dan van achteraf naar aan de voorkant helpen.  

De gemeente koopt jaarlijks cursussen voor laaggeletterden in bij één van de Zwolse ROC’s. Maar dat is niet genoeg: het vinden, werven en activeren van laaggeletterden om gebruik te maken van de cursussen is minstens zo belangrijk. Zwolle heeft de Zwolse ROC’s opdracht gegeven een plan van aanpak gericht op werving en activering van laaggeletterden op te stellen en extra middelen in te zetten om het plan uit te voeren. 

De ambassadeurs die in worden gezet om mensen te werven en activeren hebben zelf ook een cursus gevolgd en hebben daarna een training gevolgd tot ambassadeur. Ambassadeurs vertellen bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over hun ervaringen. Ook een speciaal opgerichte werkgroep waarin verschillende partijen uit de stad zitten richt zich op het vinden van meer manieren om laaggeletterden te bereiken. Deze aanpak lijkt ook te werken: in de afgelopen jaren is het aantal deelnemers aan een cursus voor laaggeletterden flink gestegen. 

Vanaf 2010 wordt het participatiebudget ingevoerd. Een kwart van dit budget wordt ingezet voor de aanpak van jonge laaggeletterden op het MBO. Voordeel hiervan is dat jongeren al op het MBO worden ondersteund in het ontwikkelen van hun taalvaardigheden. 

In de aanpak van laaggeletterdheid wordt onderscheid gemaakt tussen autochtone en allochtone laaggeletterden. Sinds 2007 wordt het probleem bij autochtone Zwollenaren krachtig opgepakt. Zwolle telt zo’n 7200 laaggeletterde autochtone volwassenen. Laaggeletterdheid komt in deze groep met name voor onder ouderen, maar ook in de leeftijdscategorie 16 tot 24 jaar is 7 procent laaggeletterd. Het aantal Zwolse allochtone inwoners dat laaggeletterd is wordt geschat op ruim 3000. Het verschil met autochtone laaggeletterden ligt vooral in het feit dat allochtonen vaak niet echt laaggeletterd zijn. Zij zijn wel bekwaam met het omgaan in hun eigen taal, maar hebben problemen met het leren van een vreemde taal. Ook bijkomende belemmeringen als onzekerheid over de eigen positie, het ontbreken van diploma’s en onvoldoende kennis van de Nederlandse maatschappij spelen hierbij een rol. Voor allochtonen is de aanpak van laaggeletterden vaak geïntegreerd in inburgeringstrajecten.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Wat bedoelt men nu concreet met “laaggeletterden”?
    Mensen cursussen opleggen is water naar de zee dragen.
    Evenals verplicht inburgeren..
    Voldoende stok achter de deur ontbreekt gewoon.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.