Vrijstelling onroerende-zaakbelasting buitensport

Zwolle – Sportverenigingen hoeven wat burgemeester en wethouders betreft voortaan geen onroerende-zaakbelasting meer te betalen voor hun buitensport-accommodaties. Het college heeft op verzoek van de raad bekeken hoe de vrijwilligersorganisaties en hun leden financieel tegemoet kunnen worden gekomen. Bovendien zorgt de maatregel voor meer gelijkheid tussen sportorganisaties. 

De vrijstelling voor onroerende-zaakbelasting geldt specifiek voor de voor sportbeoefening noodzakelijke kleedruimte. Anders dan bijvoorbeeld voor kantines en andere multifunctionele ruimtes is de gemeente verantwoordelijk voor de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen bij sportvelden. Bestuurskamers worden door de gemeente ook als noodzakelijk aangemerkt en vallen ook onder de vrijstelling. Bovendien is de vrijstelling alleen voor vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk. Professionele organisaties als onderwijs- en zorg-instellingen krijgen al op andere manieren compensatie, via bijvoorbeeld de rijksoverheid.

De Zwolse zwembaden en binnensportaccommodaties komen ook niet in aanmerking voor de vrijstelling. Ook bij deze voorzieningen geldt dat de compensatie al op een andere manier geregeld is.  

Al langere tijd wordt nagedacht over een goede manier om de lastendruk voor sportverenigingen te verlichten met een vrijstelling van de onroerende-zaakbelasting. Vorig jaar heeft de gemeente besloten niet langer kleedaccommodaties te privatiseren. Daardoor zijn sommige verenigingen wel en andere geen eigenaar van hun kleedkamer(s). Daardoor ontstond ongelijkheid in de kosten die de sportverenigingen kwijt waren aan hun accommodatie. Het nu door het college genomen besluit maakt daar een eind aan.  

Burgemeester en wethouders willen dat de clubs nog dit jaar profiteren van de vrijstelling. 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. is deze maatregel genomen om de tot de bedelstaf veroordeelde be-quickers een handje te helpen ? die hebben de allerduurste accomodatie en profiteren hier dus het meest van, het ingewikkelde vrijwilligersverhaal moet zeker de lading dekken.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.