Voorlichtingsbijeenkomst hartfalen

Zwolle – De Hart & Vaatgroep (voorheen patiëntenvereniging Hartezorg) en de Isala klinieken organiseren op vrijdag 20 maart een voorlichtingsbijeenkomst over hartfalen voor hartpatiënten, partners en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over wat hartfalen is en wat de hartfalenpoli van de Isala klinieken doet.

Speciale aandacht gaat uit naar beweging en voeding, en er is een klinisch psycholoog aanwezig die ingaat op ‘wat hartfalen met mij doet’. De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op locatie Weezenlanden van 14.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Hart & Vaatgroep, tel. (0541) 680 837 of per mail hzoost@xs4all.nl. Meer informatie over de bijeenkomst staat ook op www.isala.nl.

Bij hartfalen functioneert het hart onvoldoende doordat de pompkracht van de hartspier is verminderd. Daardoor treedt er een verminderde doorbloeding op van organen en spieren en kan er vermoeidheid en kortademigheid ontstaan. Hartfalen is een chronische ziekte en is niet te genezen. Dit heeft een enorme impact op het dagelijks leven. Een diëtist, een fysiotherapeut en een klinisch psycholoog vertellen over het leven met hartfalen en eventuele aanpassingen die daarbij nodig zijn.

Artikel delen: