VVD Zwolle wil Flitsvergunning

Zwolle – De VVD wil dat in Zwolle de zogenaamde “flitsvergunning” wordt ingevoerd. Een flitsvergunning is een snelle bouwvergunning voor kleine aanpassingen aan de woning. Met de flitsvergunning wordt het mogelijk om voor degelijke bouwplannen op het stadhuis na het eerste gesprek daarover direct de vergunning mee naar huis te krijgen. In deze tijd van economische crisis en een vastzittende huizenmarkt wil de VVD het voor mensen makkelijker maken om aanpassingen aan het eigen huis te verrichten. Dit zonder hoge kosten voor vergunningen en lang wachten. Een dergelijke vergunning moet gewoon heel snel en direct kunnen worden afgegeven. Dit kan zonder dat de zorgvuldigheid van het besluit zelf in de knel komt.

 

Bij een flitsvergunning beoordeelt een ambtenaar (al dan niet met een aantal collega’s  van verschillende disciplines) de aanvraag direct en gaat ook direct over tot het verlenen van de vergunning als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Bij deze beoordeling wordt in onze ogen gekeken naar bestemmingsplan, Bouwbesluit en welstandsaspecten. Voor een flitsvergunning moeten een aantal criteria worden opgesteld. Voldoet een bouwplan aan deze criteria dan kan de bouwvergunning direct worden meegegeven en weet de aanvrager ook per direct waar hij of zij aan toe is. Dat scheelt tijd en kosten.

Bouwplannen die voor een flitsvergunning in aanmerking kunnen komen zijn:

  • dakkapellen
  • bijgebouwen
  • aanbouwen
  • overkappingen
  • erfafscheidingen

De VVD wil de flitsvergunning niet laten gelden voor een beschermd monument.  

Artikel delen: