Onderzoek naar behoud spoorlijn Katwolderhaven

Zwolle – Op de agenda van de raad van 16 maart 2009 staat geagendeerd de beslisnota Ombouw Kamperlijn tot ´Regiotram´. Naar aanleiding van de behandeling van deze beslisnota in de informatieronde van 2 maart j.l. is het college aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de wensen van de eigenaren van de Katwolderhaven om een stukje spoorlijn te behouden, zodat aansluiting op het landelijke spoorwegennetwerk mogelijk blijft.

In verband hiermee verzoekt het college om de besluitvorming door de raad over dit onderwerp twee weken te verschuiven naar 30 maart a.s. Op dat moment dient er duidelijkheid te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. Het presidium heeft ingestemd met deze wijziging van de agenda van 16 maart. Besluitvorming over de beslisnota Ombouw Kamperlijn tot Regiotram vindt aldus plaats op 30 maart 2009.

Artikel delen: