Presentatie bedrijvengids Zwolle-Kampen 2009-2010

Zwolle – De wethouders economische zaken van de gemeente Kampen, Pieter Treep en van de gemeente Zwolle, Martin Knol, kregen op donderdag het eerste exemplaar van de bedrijvengids Zwolle / Kampen 2009-2010 overhandigd door de uitgever Sypro Media Groep.

Zwolle en Kampen werken sinds 2000 samen op een aantal terreinen, zoals economie, huisvesting en infrastructuur. Tastbare voorbeelden van die samenwerking zijn de aanleg van de Zuiderzeehaven, de ontwikkeling van A28-locatie Hessenpoort en de vertramming van de huidige spoorlijn Zwolle-Kampen. En op de langere termijn de komst van de Hanzelijn en de rol van de regio in de Nota Ruimte. Dat biedt perspectief aan Kampen en aan Zwolle. Maar die samenwerking beperkt zich niet tot beide steden alleen. Ook binnen de steden zelf wordt volop samengewerkt tussen uiteenlopende partners, waaronder het bedrijfsleven, onderwijs en instellingen. Bij beide gemeenten is het idee ontstaan samen één bedrijvengids uit te geven om zo de samenwerking tussen beide steden, op economisch en ander gebied, te illustreren. En deze samenwerking te communiceren naar uiteenlopende doelgroepen in beide steden, in de regio en landelijk.

Zwolle en omgeving is een bijzondere positie toebedeeld in de Nota Ruimte. Het Rijk hecht in die nota grote waarde aan afstemming en samenwerking tussen gemeenten, bij gemeentegrensoverstijgende vraagstukken op het gebied van verstedelijking, economie, verkeer en vervoer. Zwolle en Kampen hebben daarom recentelijk zeven kansrijke projecten gepresenteerd, onder de noemer boegbeelden. Het betreft de volgende boegbeelden: Bereikbaarheid (o.a vertramming Kamperlijn), Stationsomgeving (doorontwikkeling stationsomgeving Zwolle en ontwikkeling en bouw van een geheel nieuw station en dito stationsomgeving in Kampen Zuid), Vernieuwing Economie (het versterken van de economie en concurrentiekracht van de Netwerkstad),  IJsseldelta-Zuid (o.a aanleg bypass, natuurontwikkeling, woningbouw), Nationaal Landschap, Zorgen voor de Toekomst en Ontdek de IJsseldelta (het profileren van de IJsseldelta als toeristische regio).

Artikel delen: