FC Zwolle formeert commissie van goede diensten

Zwolle – Het bestuur van FC Zwolle heeft in het belang van de club en van de toekomst van de club aan de heer Henry Beekman, intredend nieuw lid van de Raad van Toezicht, gevraagd een commissie van goede diensten te formeren.

Deze commissie, die inmiddels is samengesteld, heeft ondermeer als taak de toekomstvisie van de club te bepalen en de structuur van de stichting te bezien. De commissie zal, ook betreffende de lopende zaken, periodiek overleg hebben met het bestuur. De werkzaamheden die de commissie gaat uitvoeren, zullen binnen een week aanvang nemen. De leden van de commissie zijn; Henry Beekman – ondernemer en directeur van Moes, Jacco Vonhof – ondernemer en directeur van Novon, Arjan Jansen – ondernemer en directeur van Workx, Erben Wennemars – topsporter en ambassadeur van Zwolle, Adriaan Visser – ondernemer en directeur van Sita en Rien Kooyman- directeur zorginstituut GGZ Drenthe.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Ondernemer en directeur? Ondernemers zijn toch vaak directeur?
  Waarom het bedrijf er niet bij genoemd? Erben zat gister nog bij het schaatsen, bij de tortelduifjes Ria en Mart. Moet ie snel terug want ze zullen toch wel zsm beginnen?

  We hebben alleen een sector: zorginstituut…ziekenhuis?


  ⚠️ Meld

 2. Voordeel van de twijfel? Twijfel is er niet bij mij, wel “?’s”
  Zou als supporter ook willen weten wat de intentie was.
  En hoe lang mogen ze over een advies doen? Binnen een week beginnen ze. Vind dat er niet bijster veel info in dit stukje staat.


  ⚠️ Meld

 3. Heren, dit bestuur is een achterdeur aan het zoeken om met niet al teveel (extra) gezichtsverlies te kunnen vertrekken.


  ⚠️ Meld

 4. Ook sponsoren ontevreden
  Geplaatst March 13th, 2009 door ElRey in FC Zwolle nieuws Achterkamertjespolitiek. In een ivoren toren zitten. Niet openstaan voor nieuwe ideeën. Snel de deur dicht gooien. Het zijn letterlijke meningen van sponsors van FC Zwolle over de bestuurs- en managementcultuur binnen de BVO FC Zwolle.

  De werkgroep ??Vooruit met FC Zwolle?? heeft, naar aanleiding van de meest recente crisis bij de club contact gezocht met onze sponsors. Sommige sponsors melden zich spontaan via de website, met anderen hebben wij telefonisch contact gezocht. Met ongeveer een kwart van de sponsors zijn wij in gesprek geweest.

  De voorlopige conclusie dat er ook onder sponsors geen draagvlak meer is voor het bestuur en de huidige organisatiestructuur van FC Zwolle lijkt gerechtvaardigd.

  Voor de werkgroep is deze uitkomst een flinke steun in de rug en voldoende aanleiding om binnenkort een enquête onder alle sponsors van FC Zwolle te houden.

  Sponsors willen professioneel bestuur
  De huidige organisatiestructuur bij de club wordt, naast het niet goed functionerende bestuur en management, genoemd als knelpunt voor een goede samenwerking met de club. ⤽Het besturen van de BVO is nu vrijwilligerswerk. Misschien is het wel tijd voor een betaalde voorzitter⤝, zo sprak een grote sponsor. ⤽FC Zwolle heeft een topper nodig uit de Zwolse zakenwereld. Zulke toppers zijn er genoeg⤝, zo was een andere sponsor van mening. Onvrede is er ook over de ⤽onprofessionele⤝ manier waarop bestuur en management zijn omgegaan met de realisatie van het nieuwe stadion en de manier waarop momenteel verder invulling wordt gegeven aan het nieuwe stadion. Een ander breed gedragen kritiekpunt is dat er slecht wordt gecommuniceerd met de achterban en de totstandkoming van sponsorcontracten. ⤽Wij werden als sponsors op een vervelende manier tegen elkaar uitgespeeld, dit heeft kwaad bloed gezet⤝.

  Sponsors zien veel meer commerciële kansen
  Commercieel gezien kan er volgens de sponsors, die wij hebben gesproken, meer uit FC Zwolle gehaald worden. Enkele reacties: ⤽Men laat mooie kansen liggen.⤝ ⤽Het commerciële beleid moet veel gehaaider, per mail heb ik een deel van mijn sponsorcontract opgezegd en er is nooit iemand geweest die mij daarop aangesproken heeft. Ze vonden het blijkbaar wel goed⤝. Vrijwel alle sponsoren zijn van mening, ieder met zijn eigen redenen, dat er zo snel mogelijk een organisatiebrede professionaliseringsslag gemaakt moet worden. Er waren slechts twee uitzonderingen : één sponsor gaf aan geen mening te hebben en één sponsor sprak zich uit voor het bestuur.

  Sponsors moeten om hun zakelijke belangen denken
  De werkgroep heeft wel gemerkt dat de meeste sponsors het lastig vinden om met naam en toenaam op onze website te vermelden, vooral vanwege zakelijke belangen. Ook zijn er sponsors die eerst meer meningen willen weten van collega-sponsors, voordat ze hun eigen mening openlijk willen ventileren. Vanzelfsprekend respecteren we deze beweegredenen om (nog) niet in de openbaarheid te treden. De werkgroep zal altijd discreet met informatie omgaan. Om het bestuur en directie ervan te overtuigen, dat er op alle niveaus geen draagvlak meer is voor hun beleid en hun aanblijven, moeten wij alle krachten bundelen. De sponsors zijn daarbij zeer belangrijk. Hun stem is dan ook keihard nodig in het streven van de werkgroep naar een reorganisatie op bestuurlijk en directioneel niveau.

  Enquête onder alle sponsors
  Werkgroep ⤽Vooruit met Fc Zwolle⤝ beseft terdege dat bovenstaande een globaal beeld geeft van wat er leeft onder de sponsors Hieruit kunnen wij geen conclusies trekken. Wat wij willen is een eerlijk, helderder en objectief beeld.

  Om dit te krijgen zullen wij binnenkort een enquête houden onder alle sponsors. De werkgroep Vooruit met FC Zwolle garandeert anonimiteit voor de bedrijven. De vragen die wij sponsors voor zullen leggen, hebben betrekking op het verleden, heden en de toekomst van het sponsorschap bij FC Zwolle. Door een objectieve en anonieme enquête is het mogelijk om een eerlijk antwoord te vinden op de vraag wat de sponsors van FC Zwolle willen, verwachten en vinden. De resultaten zullen worden aangeboden aan het bestuur. Wij benadrukken nogmaals dat wij anonimiteit garanderen.

  Bron: http://www.vooruitmetfczwolle.nl

  Geef commentaar! »  ⚠️ Meld

 5. Het is onverstandig om elk goed initiatief af te serveren. De comissie lijkt mij uit verstandige mensen te bestaan, die het het belang van FC Zwolle voor ogen hebben. Dit is de enige weg om uit de problemen te komen. Eerst de ravage inventariseren. Dan conclusies trekken. En dan de goede mensen zoeken om er weer bovenop te komen.Dit laatste zal nog moeilijk genoeg worden. Goede bestuurders zijn dun gezaaid en kunnen makkelijk afgeschrikt worden door onverstandige supportersacties.


  ⚠️ Meld

 6. De commissie is door het bestuur van Zwolle gevraagd.

  Jammer, kansloos en onnodig

  Als het bestuur lef had, dan hadden ze dat aan Gaston Sporre gevraagd.

  Gewoon doorgaan met actie voeren.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.