LUX038 - Foto: Ingezonden foto
LUX038
Foto: Ingezonden foto

Praktijkgericht technisch onderwijs in LUX038

Zwolle – Het Deltion College krijgt er een nieuwe locatie bij: LUX038. Op deze plek aan de Ceintuurbaan heeft Deltion de ruimte om samen met bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Zwolle te bouwen aan praktijkgericht innovatiegedreven technisch onderwijs.

Op dit moment is de verbouwing van LUX038 in volle gang. In februari 2023 gaan de eerste lessen er van start. Op de campus van Deltion is maatwerk voor bedrijven soms onvoldoende mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er geen ruimte is voor grote projecten, of voor het plaatsen van proefopstellingen samen met bedrijven. In LUX038 is die ruimte er wel, in een hal van drieduizend vierkante meter, onderdeel van de voormalige Philipsfabriek aan de Ceintuurbaan.

Daarmee is er onder andere ruimte voor cross-overs tussen de bouw-/hout-/interieuropleidingen van Deltion en de maakindustrie, maar ook tussen techniek en zorg. Ook heeft LUX038 de ruimte voor het automatiseren en robotiseren van processen in de techniek.

LUX038 biedt studenten daarnaast een veilige leeromgeving om zich de vaardigheden eigen te maken die zij als toekomstig werknemer steeds vaker nodig hebben. Bijvoorbeeld multidisciplinair, conceptueel en integraal denken en werken. Dat leren zij er dichtbij de beroepspraktijk.

In de regio Zwolle is er te weinig technisch geschoold personeel. Daardoor is een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Tegelijkertijd neemt de vraag naar technologische vaardigheden en kennis toe. Onderwerpen als duurzaamheid, robotisering, digitalisering, automatisering, circulariteit en prefab/modulair bouwen komen nu al steeds meer aan de orde in de onderwijsprogramma’s van Deltion.

Deltion wil samen met de partners van LUX038 het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op deze veranderende vraag en het bijbehorende aanbod vanuit het bedrijfsleven. LUX038 is een tijdelijke een werktitel voor deze locatie. Binnenkort krijgt het project een nieuwe naam en uitstraling.

Artikel delen: