Spoorzone - Foto: Ingezonden foto
Spoorzone
Foto: Ingezonden foto

Ruim 71 miljoen voor Zwolse Spoorzone en ontsluiting stadshart

Zwolle – Het Rijk besteedt 71,7 miljoen euro aan de ontwikkeling van de Spoorzone in Zwolle en de ontsluiting van het stadshart. De ministers Harbers van Infrastructuur en De Jonge van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening hebben dat aan de Tweede Kamer gemeld.

In deze bijdrage zit tevens een deel voor de ontwikkeling van mobiliteitshubs rondom de stadsring en andere bereikbaarheidsingrepen in de stad. Wethouder Gerdien Rots van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit: “Het Rijk heeft de Spoorzone erkend als grootschalige woningbouwlocatie in Nederland. Daarbij is Zwolle erkend als een belangrijk knooppunt voor het land en voor de gehele regio. Met deze investeringen van het Rijk kunnen we er samen met provincie, NS en diverse regiopartners voor zorgen dat de groeiende stad Zwolle een knooppunt blijft en geen knelpunt wordt.”

De Spoorzone is een ontwikkelgebied voor wonen – er komen vierduizend woningen – en ook voor regionale mobiliteit is het een cruciale plek in Zwolle. Wethouder Dorrit de Jong (wonen): “Een woningbouwversnelling staat of valt met een goede bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers. Zwolle wil, net als het Rijk, heel graag zo snel mogelijk betaalbare woningen bouwen. Met deze bijdrage kunnen we zorgen voor fijne woonwijken met voldoende groen die goed bereikbaar zijn.”

Het Rijk hecht belang aan een goede benutting van het station en de verbindingen met andere vervoersvormen. Wethouder Rots: ”We werken in het gebied onder andere nauw samen met de NS. Met deze bijdrage kunnen we het station echt voltooien en zorgen voor een goede ontsluiting voor fiets en andere vormen van OV aan de zuidkant. De bereikbaarheid voor alle inwoners en bezoekers wordt zo beter.”

De bijdragen van het Rijk zijn onder meer bedoeld voor afronding stationsvernieuwing en de station-entrees, P&R voorzieningen, fietsenstalling zuidzijde station, de verbinding zuidzijde station richting Windesheim en de aanleg van een fietstunnel/voetgangersbrug IJsselallee. Ook wil de gemeente zorgen voor voldoende groen en klimaatbestendige maatregelen.

Zwolle is als knooppunt van belang voor de verkeersdoorstroming in de regio. Op de binnenkomende routes heeft Zwolle rondom het stadshart ook woningbouw gepland. Het betreft onder meer de Zwartewaterallee, Nieuwe Veemarkt, Oosterenk, Harculo en de Spoorzone.

Om zowel het woon-werkverkeer te stroomlijnen als te verduurzamen, is de ontwikkeling van mobiliteitshubs belangrijk, aldus de gemeente Zwolle. Met deze investeringen van het Rijk is dat mogelijk. Verder zijn de gelden bedoeld voor ontwikkeling van snelfietsroutes vanuit de regio richting stadshart, beschikbaarheid van meer hoogwaardig openbaar vervoer zoals snelbussen en smart mobility oplossingen.

Van het Rijksgeld is 37,2 miljoen euro bedoeld voor de Spoorzone en 34,5 miljoen voor de overige ontwikkelingen in het stedelijke gebied van Zwolle. De gemeente Zwolle gaat nu zorgen voor medefinanciering, wat een voorwaarde is van het Rijk. Voor de zomer van 2023 verwacht de gemeente hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Artikel delen: