Felikat Zwolle

Zwolle – Zondag organiseerde Felikat haar 186ste Internationale Kattententoonstelling in Zwolle, in het jaar dat Felikat 75 jaar zal bestaan. Het werd een extra feestelijke show.

Honderden katten werden in Zwolle tentoongesteld, bekeken en gekeurd. Daar komt nog heel wat bij kijken. Voor de finale keuring worden bij de wedstrijdkatten de puntjes op de i gezet; de prachtige beesten werden gekapt, geknipt en kregen nog even een lieftallige aai over de bol. En dat maar hopen op een prijs en de eer.

In 1976 werden de eerste Rasclubs binnen Felikat opgericht: Abessijnen, Korthaar Oosters Type en Europees Korthaar.
In de tachtiger jaren wordt aandacht besteed aan de Kattenhuisvesting.
In 1981 werd een Honden- en Kattenbesluit van kracht, waarna Felikat’s Kattenhuisvestingscommissie adviseerde over de wijze waarop katten gehouden mochten worden.

In de tachtiger en negentiger jaren zien we een sterke groei van Felikat’s Rasclubs; er is ook een toename van het aantal kattenrassen dat wordt erkend. Binnen de Nederlandse Cat Fancy wordt de Stichting Overleg Platform opgericht, als aanspreekpunt voor alle Nederlandse kattenverenigingen met de Nederlandse overheid.

De fokkers en liefhebbers van katten krijgen – als ieder ander – de beschikking over communicatie via elektronische middelen, zodat niet alleen uitwisseling van gegevens meer internationaal gebeurt,
maar er ook een duidelijke toename te zien is van import en export van raskatten. Tevens zien we een sterke uitbreiding van deelname aan buitenlandse shows. De individualisering van de mensen leidt er toe tot daar waar voorheen advies werd gevraagd binnen verenigingsverband men thans vaak informatie van derden, bijvoorbeeld via het Internet, betrekt. Ook Felikat start met informatie voorziening via Internet door een eigen website.

De Felikat familie correspondeert heftig met elkaar via elektronische post.
De individualisering heeft in het nieuwe millennium ook als gevolg dat de overheid zich steeds meer terughoudend opstelt ten opzichte van regelgeving over de huisdieren in het algemeen en de kattenhuisvesting in het bijzonder. Dit leidt tot een nieuwe vraag naar regels op het gebied van kattenhuisvesting, (bedrijfsmatig) fokken, vaccinaties, enz. De activiteiten binnen Felikat zijn thans dus nog net zo nodig als zeventig jaar geleden.

Artikel delen: