Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen - Foto: Frans Paalman
Foto: Frans Paalman

Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen

Zwolle – De Zwolse wijk Assendorp krijgt de komende weken een belangrijk ‘waterventiel’. Het wordt aangelegd onder het spoor door naar Zwolle-Zuid. Dit is een belangrijke verlichting voor de waterafvoer in Assendorp, meldt de gemeente.

Assendorp is kwetsbaar voor wateroverlast vanwege te veel verstening en gebrek aan eigen oppervlaktewater om overtollig regenwater op te vangen. Begin oktober begonnen de voorbereidende werkzaamheden voor het waterventiel, een duiker onder het spoor door. Binnenkort wordt een zogenoemde ‘gesloten front boring’ uitgevoerd door Strukton Infratechnieken. Een honderd meter lange buis met een inwendige diameter van maar liefst een meter wordt onder het spoor door geperst, van Assendorp naar Zwolle-Zuid. Dit terwijl de treinen gewoon blijven rijden.

Zwolle zet deze stap als antwoord op de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering: wateroverlast door hoosbuien, hittestress, droogte en overstroming.

Hans Wijnen, dagelijks bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker periodes van lange droogte of hevige regenval voor onze kiezen. Dat betekent dat wij ons landschap en het watersysteem op plekken moeten aanpassen om hier goed mogelijk op te kunnen reageren. Ook wij als waterschap hebben er belang bij dat het watersysteem hier in Zwolle goed werkt. Dat we bij een langere periode van regen het water goed kunnen opvangen. We gaan nu zorgen voor een nog betere afvoerroute van al het water. Voor heel Zwolle wordt de ‘sponswerking’ vergroot.”

Arjan Spaans, wethouder Gemeente Zwolle: “In eerste instantie moeten alle wijken straks zelf het regenwater kunnen opvangen. Nu gaat al het regenwater en afvalwater van de wijk nog via de riolering naar onze rioolwaterzuivering. Zonde om het ‘schone’ regenwater af te voeren naar de zuivering. Dit is immers water dat niet gezuiverd hoeft te worden. Zonde van alle energie, tijd en geld als we dat wel doen. We kunnen dit veel duurzamer gebruiken door het vast te houden in de wijk om het later in te kunnen zetten tijdens drogere tijden.”

Het regenwater wordt straks afgevoerd naar een groenblauw waternetwerk. Een systeem van met elkaar verbonden boven– en ondergrondse waterberging. In extreme situaties moet dit groenblauwe waternetwerk water kunnen afvoeren via ‘ventielen’ naar gebieden waar genoeg capaciteit is om water te bergen. Zoals in dit geval van Assendorp naar Zwolle-Zuid, waar genoeg waterbergingscapaciteit is.

Assendorp is zelf ook heel actief in de bestrijding van wateroverlast en hittestress. De afgelopen jaren zijn door bewoners vele groene daken aangelegd, geveltuinen gemaakt en parkeerplaatsen vergroend. Hierdoor is Assendorp flink ontsteend, aldus de gemeente. “Het Azaleapark gaat dit najaar een forse bijdrage leveren om wateroverlast te beperken door vijfhonderd kuub extra ondergrondse waterberging te realiseren. Met behulp van ondergrondse waterverbindingen wordt de waterberging van het Azaleapark verbonden met de duiker onder het spoor.”

De financiering van deze ‘spoorduiker’ is een co-productie van gemeente Zwolle en waterschap Drents Overijsselse Delta. Het Rijk draagt ook bij aan de finaciering.

Foto's 6
Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen - Foto: Frans Paalman
Foto: Frans Paalman
Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen - Foto: Frans Paalman
Foto: Frans Paalman
Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen - Foto: Frans Paalman
Foto: Frans Paalman
Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen - Foto: Frans Paalman
Foto: Frans Paalman
Waterventiel om wateroverlast in Assendorp te voorkomen - Foto: Frans Paalman
Foto: Frans Paalman
Artikel delen: