Wijkplatform Indische buurt

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van de Indische Buurt uit voor het wijkplatform op woensdagavond 18 maart aanstaande. De wijkvergadering is in De Vlasakkers, Vlasakkers 10, aanvang 19.30 uur.

De bijeenkomst heeft een plenair deel met presentaties en de mogelijkheid tot discussie, daarna volgt een informeler deel. Tijdens het informele deel kan men direct met medewerkers van de aanwezige organisaties en de wijkwethouder in gesprek. Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de volgende punten besproken: Inrichting buitenruimte nieuwbouw De Roode Molen en Molenoever, Formulierenbrigade: deze gaat van start in de Indische Buurt en geeft hulp bij het invullen van formulieren en doorverwijzen, en 2008: het jaar van de WIJK.

 Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook te vinden op de website www.zwolsewijken.nl van de gemeente Zwolle en op te vragen via de wijkservicelijn op (038) 498 33 00.

Artikel delen: