KEI-on-the-road Holtenbroek

Zwolle – Kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing, KEI, organiseert donderdagmiddag 19 maart 2009 KEI-on-the-road Holtenbroek. Partners van KEI hebben deze middag de gelegenheid om op een creatieve manier kennis te maken met successen in de vernieuwing van de wijk Holtenbroek en aansluitend te horen hoe een aantal deskundigen deze successen ervaren.

De dag begint met korte presentaties van Olof van de Wal (directeur KEI) en wethouder Gerard van Dooremolen. Daarna start de stadssafari waarbij deelnemers per fiets en aan de hand van een stadskaart de meest opzienbarende en aantrekkelijke plekken van Holtenbroek kunnen bezoeken. Op deze plekken delen medewerkers van de gemeente Zwolle, woningstichting SWZ, corporatie DeltaWonen en bewoners hun ervaringen met de vernieuwing met deelnemers aan de stadssafari. Tijdens de stadsafari kunnen de deelnemers zowel fysieke projecten zoals dak- en thuislozenopvang De Herberg, het winkelcentrum, de Muziekwijk en het Deltion College, bezoeken als sociale projecten bezoeken zoals de Indische woongemeenschap, het wijkcentrum en de Palestrinalaan.

Live-recensies door VROM-raadNa afloop van de stadssafari krijgen de deelnemers van twee leden van de VROM-raad een live-recensie waarin zij vertellen hoe zij de vernieuwing in Holtenbroek ervaren. De leden van de VROM-raad werken momenteel aan twee adviezen: Stad & Identiteit en Publieke Ruimte. Door de bril van die nieuwe adviezen kijken twee van hen, Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdswetenschappen in Tilburg en Karin van Dreven, algemeen directeur Haag Wonen naar de vernieuwing in Holtenbroek. Daarna volgen reacties van wethouder Gerard van Dooremolen en Eddy Veenstra (directeur SWZ). Ook kunnen de deelnemers reageren. De dag wordt afgesloten met een borrel.

KEI  

KEI is een kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing en richt zich op de transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het bijzonder. KEI werkt samen met meer dan 240 partners; publieke en private partijen die actief zijn in de stedelijke vernieuwing. KEI organiseert jaarlijks een aantal kei on the road-rondleidingen. Vorig heeft KEI on the road plaatsgevonden in Emmen en Groningen. 

Programma

12.30 uur    Welkomstwoord door Olof van de Wal (directeur KEI)
12.40 uur    Inleiding door wethouder Gerard van Dooremolen
12.50 uur    Stadssafari (per fiets)
15.00 uur    Live-recensies van twee leden van de VROM-raad; Hans
                   Mommaas (hoogleraar vrijetijdswetenschappen in Tilburg) en Karin van
                   Dreven (algemeen directeur Haag Wonen)
15.40 uur    Reacties van bestuurders
16.00 uur    Afsluiting met borrel

Artikel delen: