Leerlingen presenteren oplossingen voor 2030

Zwolle – De provincie Overijssel gaat de komende drie jaar extra aandacht besteden aan jongeren tussen de 15 en 18 jaar met de bedoeling om hen méér te betrekken bij de democratie. Slechts één op de vier jongeren weet dat hij/zij op z’n achttiende mag stemmen voor de provinciale bestuurslaag.

Ook weten jongeren nauwelijks wat de provincie doet. Het project ‘Jong Overijssel doet mee!’moet hier verandering in brengen.Twaalf scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder twee ROC’s, doen nu mee aan het project. Daarbij gaan leden van Provinciale Staten de boer op om gastcolleges te geven op de scholen en wordt er een Statenspel gespeeld. Vervolgens gaan leerlingen op basis van probleemscenario’s meedenken over oplossingen voor het Overijssel van de toekomst. Onderzoek van de Jongerenraad Overijssel toont aan dat jongeren zich best willen verdiepen in de democratie, zolang de leerstof maar onder schooltijd wordt aangeboden. Morgen, 19 maart, beginnen de jongeren met het in beeld brengen van de probleemscenario’s. Vijftig HAVO-4 leerlingen van het Greijdanus College gaan in de Statenzaal aan de slag gaan met mogelijke problemen in 2030.

De leerlingen presenteren hun ideeën aan het eind van de dag. De vier origineelste, maar ook realistische, oplossingen zullen meedoen aan een manifestatie in mei op school. De winnaars van de scholen gaan op 4 juni meedoen aan ’the Battle’ in het provinciehuis.

Artikel delen: