Uitgangspunten (her)ontwikkeling Bagijneweide

Zwolle – In opdracht van het college is een nieuwe start gemaakt met de (her)ontwikkeling van het gebied Bagijneweide.  Het afgelopen jaar zijn samen met gebruikers en bewoners van het gebied tijdens bijeenkomsten uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied opgesteld. Deze zijn vervolgens opgenomen in een nota van uitgangspunten die is vastgesteld door het college. De komende periode wordt samen met bewoners en gebruikers een programma van eisen opgesteld om de plannen concreter te maken.

De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd: een sterke relatie met de omgeving (de Bagijneweide is er voor Zwolle), een mix van gebruikers en nieuwe bebouwing is in relatie met de omgeving. In het gebied zal een mix ontstaan van wonen en kunst en cultuur. Alles in verhouding tot het gebied. Naast het zogenaamd ´centrumstedelijk wonen´ biedt het gebied ook perspectief voor kleinschalige kunst- en cultuurproducties. De komende tijd worden de uitgangspunten in nauw overleg met bewoners en gebruikers verder uitgewerkt in een programma van eisen. Het programma van eisen wordt daarna voorgelegd aan college en raad en vertaald in een bestemmingsplan. Naar verwachting kan dan in 2011 begonnen worden met de daadwerkelijke ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie ook op www.bagijneweidezwolle.nl.

Artikel delen: