Zwolle stelt bodembeleidsplan vast

Zwolle – De gemeente heeft een bodembeleidsplan opgesteld als uitwerking van Visie op de Ondergrond. Het bodembeleidsplan zorgt ervoor dat een goede bodemkwaliteit wordt behouden in Zwolle. Met dit plan wordt het mogelijk om vervuilingen in de bodem per gebied aan te pakken en tevens gebruik te maken van de in de bodem aanwezig energie.

Tot nu toe wordt grondwatersanering van geval tot geval behandeld en dat staat een effectieve aanpak in de weg. Door het nieuwe bodembeleidsplan is het mogelijk de bodem over een groter gebied aan te pakken. Daardoor ontstaan ook kansen om technieken voor duurzame ontwikkeling gebiedsgewijs te combineren en zo veel rendement te halen op duurzaamheid. Hoe deze technieken en ondergrondprincipes slim in een gebied gecombineerd kunnen worden staat in De Visie op de Ondergrond die in 2007 door de raad is vastgesteld. Het is ook een instrument waarmee de stad zich in de komende jaren duurzaam kan ontwikkelen.

Grond- en grondwaterkwaliteit

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van grond- en grondwaterkwaliteit. Ze houdt onder andere toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen en ontgravingen en zorgt voor handhaving van de regelgeving. Een bodembeleidsplan biedt het kader waarbinnen deze wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd.

Artikel delen: