CDA: Verlegging N35 moet Ceintuurbaan ontlasten

Zwolle – Begin november 2008 heeft de Minister van Verkeer- en Waterstaat 6 miljoen extra beschikbaar gesteld om op korte termijn de weg tussen Zwolle en Wijthmen (N35) op te waarderen tot een 100 kilometerweg met 2×2 rijstroken. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de noodzakelijke aanpassingen in 2011 starten en dat de huidige verkeersproblemen bij Wijthmen-Zwolle zo snel mogelijk worden opgelost. Bij de voorbereidingen horen een studie, een inspraakronde en een milieu effect rapportage (MER).

Bij de begrotingsbehandeling 2009 in november 2008 heeft de CDA-fractie het college opgeroepen zo snel mogelijk te starten met de gemeentelijke planvorming. CDA: Vervolgens heeft het college (bij monde van wethouder Cnossen) aangegeven dat de gemeente zich al bezig heeft gehouden met varianten voor nieuwe tracés en de manier van de aansluiting met de kruising op de Ceintuurbaan. Ook werd aangegeven dat de gemeente geen afwachtende houding aanneemt en dat zij permanent in overleg is met Rijk en provincie en er voor zorgt dat de gemeente in de voorbereiding administratief op orde is. Inmiddels is het 1e kwartaal van 2009 bijna voorbij en tot op heden is het de gemeenteraad van Zwolle niet bekend of er al vorderingen zijn gemaakt met de voorbereidingen en zijn aan de raad bijvoorbeeld nog geen varianten voor de nieuwe tracés voorgelegd.

Naar de mening van de CDA-fractie zal bij de studie naar het verleggen van de N35 ook onderzocht moeten zijn in hoeverre het mogelijk is om de N35 te verleggen richting de Wijheseweg/IJsselalee (tracé ongeveer langs Wijthmen, Soeslo, Sekdoorn, Wijheseweg, IJsselallee) en in hoeverre een dergelijk tracé de Ceintuurbaan in de toekomst kan ontlasten en wellicht kan dienen als mogelijk alternatief voor de eventuele Vechtdal-variant. Daarnaast biedt dit wellicht ook mogelijkheden om het centrum te ontsluiten via de toegangsweg Marsweg/Weth. Alferinkweg.

Naar aanleiding bovenstaande heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

–          welke vorderingen worden gemaakt in de voorbereidingen voor het opwaarderen van de N35 (Zwolle-Wijtmen) en kunt u ons informeren over het plan van aanpak ten aanzien van de gemeentelijke planvorming en de betrokkenheid van inwoners hierbij?

–          op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij het proces rondom de tracékeuze?

–          Is/wordt bovengenoemd alternatief, namelijk het verleggen van de N35, richting Wijheseweg, ook bij de studie betrokken en kunt u uw antwoord toelichten?

Martien van Gurp en Dite Husselman

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Wat is nou precies de meerwaarde van dit plan? Het is feitelijk gewoon de Oldeneelallee een stukje naar het zuiden verleggen, ik denk niet dat het verkeer wat nu over de Ceintuurbaan langs Oosterenk rijdt ineens van de IJsselallee gebruik gaat maken…. De N35 verleggen naar Hessenpoort is m.i. dan interessanter, alhoewel het grootste gedeelte van het verkeer op de Ceintuurbaan gewoon zijn bestemming/herkomst in Zwolle heeft, dus het probleem gewoon op de huidige route blijft. Het aandeel doorgaand verkeer zal denk ik laag liggen (wat dus vanaf Heino komt en de A28 op gaat richting Meppel vv).


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.