Toespraak Breunis

Zwolle – Gisteravond tijdens het inloopspreekuur voor burgers heeft Larry Breunis de volgende toespraak gehouden waarin hij zijn zorgen over de huidige situatie rond FC Zwolle uitspreekt:

“Mijn naam is Larry Breunis, voorzitter van de Stichting Voetbalvrienden Van Zwolle, en ik  wil vanavond graag het woord tot u richten, omdat ik mij zeer ernstige zorgen maak omtrent de huidige situatie bij onze voetbalclub FC Zwolle en de mogelijke gevolgen die daarmee samenhangen. Ik heb mij enkele jaren geleden, rondom de zogenoemde woonbootaffaire, middels een schrijven in de Stentor/Zwolse Courant persoonlijk garant gesteld voor de veiligheid van die woonbootbewoners en zoals u waarschijnlijk wel weet hebben zij op geen enkele wijze nadelige gevolgen ondervonden van acties door FC Zwolle-supporters.  

Rondom de uiterst moeizaam verlopen contractverlenging van trainer Jan Everse, iets meer dan anderhalf jaar geleden en waarbij ook veel onrust was, heb ik mij wederom persoonlijk garant gesteld, maar toen voor de veiligheid van àlle FC Zwolle-medewerkers.

Ook daar is toen op keurige wijze gehoor aan gegeven door de supporters.  

Vrijdag 13 maart 2009 hebben enkele supporters een zogenoemde ‘Stille Tocht’ georganiseerd tegen het wanbeleid van het huidige bestuur, directie en management van FC Zwolle, waarbij ik hulp verleende om de orde te bewaken. Wij zijn hierbij door de politie op voorhand persoonlijk aansprakelijk gesteld indien er zich ongeregeldheden zouden voordoen en voor eventuele overige schade.

Ondanks de hoge opkomst van zo’n 500 á 600 supporters heeft er zich geen één incident voorgedaan. 

Ondanks de keurige opstelling van al die FC Zwolle supporters meent het bestuur van FC Zwolle dat zij al die supporters al jarenlang een etiket van intimidatie en terreurpleging op kan plakken.

Dit onrecht heeft zich al vaker voorgedaan, bijv. rond het rumoerige vertrek van trainer Hennie Spijkerman en dit wordt als zeer vernederend ervaren.

Hennie Spijkerman heeft al laten blijken in interviews dat hij nimmer bedreigd was.

Voorzitter van Vliet heeft ons in een gesprek, overigens in het bijzijn van een politieambtenaar, laten weten dat hij dergelijke woorden niet gebezigd had en dat er een perscommuniqué van FC Zwolle uit zou gaan waarin hij afstand zou nemen daarvan. Echter deze belofte wenste hij later niet na te komen.  

Ook nu weer doet dit bestuur voorkomen dat er terreur gepleegd wordt en “dat men niet zal wijken voor terreur”. Maar welke terreur dan?

Degenen die terroriseren zijn de bestuurders van FC Zwolle, die er niet voor terugdeinzen om bijv. spandoeken die hen onwelgevallig zijn op hardhandige wijze door stewards te laten verwijderen en sponsoren die hun steun willen betuigen aan Jan Everse en hun ongenoegen kenbaar maakten te sommeren de hoofdtribune te verlaten.

Managementleden van FC Zwolle die supporters benaderen met laster en smaad over Jan Everse, en die dreigen stadionverboden uit te schrijven aan diegenen die actiebereidheid tonen.

Het door het bestuur achterhouden van aangetekende brieven gericht aan Jan Everse en de Raad van Toezicht.

Ik kan u hierbij nog een hele waslijst aan provocaties en onrechtmatigheden opnoemen, maar daar is te weinig tijd voor. 

Nou is er kortgeleden een Commissie van Goede Diensten ingesteld die met hart en ziel en naar eer en geweten tracht om verdere onrust te voorkomen, echter het bestuur wenst hen geen mandaat te geven.

Als een dergelijke poging om de rust te bewaren en tot een oplossing te komen getorpedeerd wordt zet men deze mensen feitelijk voor schut en groeien daarmee de onmacht en de frustraties onder de supporters. 

Dit bestuur stuurt doelbewust op een confrontatie aan in de hoop dat er vanzelf een supporter zal zijn die zijn geduld verliest, waarna men dan kan zeggen: ‘Zie je wel, het zijn allemaal terreurplegers’.

Ons probleem is nu dat er zich steeds meer mensen in willen gaan mengen die niks met FC Zwolle van doen hebben, maar die louter uit zijn op het veroorzaken van geweldsproblemen.

En dan komt mijns inziens de openbare orde in het geding, want dat zijn mensen waar wij bijna geen invloed op uit kunnen oefenen.  

Nu heb ik begrepen dat de gemeente Zwolle zich eigenlijk niet meer met FC Zwolle wil bemoeien omdat men geen invloed kan uitoefenen op een stichtingsbestuur.

Een stichtingsbestuur kan wel op onbehoorlijk bestuur worden afgerekend en door het welbewust aansturen op een ongekende geweldsspiraal bezondigen zij zich aan onbehoorlijk bestuur.

Om onherstelbare schade aan het imago van onze club en stad te voorkomen, wil ik u bij deze met klem verzoeken om al uw invloed aan te wenden om deze onverkwikkelijke Zwolse soap zo spoedig mogelijk te laten beëindigen, omdat niet alleen het aanzien van de club op het spel staat, maar ook en vooral het aanzien van de stad Zwolle.  

Namens de Stichting Voetbalvrienden Van Zwolle, alle overige supportersgroeperingen en vele individuele supporters en voetballiefhebbers, wil ik u bedanken voor uw aandacht en wens u bij deze veel wijsheid en een verstandig handelen toe”.

 

 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Duidelijk verhaal Larry. Benieuwd of er mensen zijn die er anders over denken. Neem aan dat dit verhaal gisteravond ook goed ontvangen is.

    Succes!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.