Begraafplaats Windesheim uitgebreid

Zwolle – Het is gemeentelijk beleid om begraafplaatsen niet meer uit te breiden. Bewoners van Windesheim hebben aangegeven in de toekomst graag in het eigen dorp willen blijven begraven. De gemeente heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en besloten om de begraafplaats in Windesheim beperkt uit te breiden. 

Reden om een uitzondering te maken is dat de huidige begraafplaats mede bepalend is voor de identiteit van Windesheim als kerkdorp. Daarnaast speelt het belang om de eigen vertrouwde omgeving begraven te kunnen worden een rol. Voor de uitbreiding wordt € 10.000,– uitgetrokken voor de aankoop en verwerving van grond.

Artikel delen: