Preoperatieve training geeft minder longcomplicaties

Zwolle – Uit wetenschappelijk onderzoek en een eerder uitgevoerde pilot op de longafdeling van de Isala klinieken is gebleken dat er 70% minder longcomplicaties bij patiënten voorkomen na een hartoperatie als ze een preoperatieve ademspiertraining gevolgd hebben. Dit leidt tot sneller herstel van de patiënt en daarmee afname van de totale ligduur in het ziekenhuis. In navolging van de Isala klinieken bieden voortaan zeven andere ziekenhuizen in de regio ook deze training aan. De training is bedoeld voor patiënten met een hoger risico dan gemiddeld op longcomplicaties die na de operatie kunnen optreden.

Op initiatief van de fysiotherapeuten in de Isala klinieken is samen met fysiotherapeuten van de andere ziekenhuizen een ketenzorgprogramma ontwikkeld. De fysiotherapeuten uit de deelnemende ziekenhuizen zijn geschoold en voorzien van materialen. Patiënten die vanuit deze ziekenhuizen worden doorverwezen naar de Isala klinieken kunnen nu voorafgaand aan die operatie in hun eigen ziekenhuis preoperatieve ademspiertraining volgen. De ziekenhuizen in Lelystad, Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Hardenberg, Emmen en Harderwijk sluiten aan. 

Longcomplicaties bij hartoperaties kunnen op eenvoudige wijze worden voorkomen. Na een hartoperatie gaat het inademen moeizamer. Door op tijd de ademspieren te versterken, kan de patiënt de klap van de operatie beter opvangen. De ademspieren worden daarom voorafgaand aan de operatie heel simpel getraind met behulp van een neusknijper en een ademapparaatje. Wanneer de patiënt minimaal twee weken voorafgaand aan de operatie begint met de ademspiertraining, valt er veel winst te behalen. De patiënt kan eerder zelfstandig ademhalen en heeft minder zorg nodig. 

Het accent bij fysiotherapeutische behandelingen in het ziekenhuis verschuift naar het bieden van preventie. Voorheen zag de fysiotherapeut de hartpatiënt pas één dag voor de operatie, en was vooral met nabehandeling bezig. Nu wordt de patiënt voorafgaand aan de operatie door de fysiotherapeut gescreend, en kan er dichtbij huis training worden aangeboden.  

Artikel delen: