Afname misdrijven in 2008

Zwolle – In 2008 is het aantal misdrijven in IJsselland afgenomen ten opzichte van 2007, waarmee de dalende trend van de afgelopen jaren heeft doorgezet. Er werden in totaal 27.428 misdrijven geregistreerd tegen 30.661 in 2006 (ijkjaar). De grootste afnames waren er bij diefstallen en inbraken. Het ophelderingspercentage is ook hoger dan tot doel gesteld was. Het doel voor 2010 ligt op 23%; in 2008 was dit 25%. Deze gegevens staan in het vandaag door het Regionaal College goedgekeurde jaarverslag van de Politie IJsselland over 2008.  

Met uitzondering van Dalfsen-Ommen, Hardenberg en Salland is het aantal misdrijven in alle gebieden afgenomen. De toename in Dalfsen-Ommen is vooral te wijten aan een toename van het uitgaansgerelateerde geweld rond een aantal grote horecagelegenheden. Regionaal is het aantal geweldsmisdrijven echter wel met 3,2% afgenomen, dit betekent dat voor het eerst sinds jaren geen stijging heeft plaatsgevonden. De grootste afname van het aantal geweldsmisdrijven heeft plaatsgevonden in het werkgebied Steenwijkerland. Een mogelijke oorzaak is de extra aandacht die het team heeft besteed aan 10 geweldsplegers. Deze personen zijn in beeld gekomen na een uitgebreide analyse van geweldsmisdrijven in het werkgebied. De aanpak van geweld heeft zeer hoge prioriteit binnen de Politie IJsselland. Deze aanpak lijkt vruchten af te werpen. Het ophelderingspercentage is de afgelopen vijf jaar toegenomen van 59% in 2004 tot 72% in 2008.

Ondanks het feit dat het aantal geweldsmisdrijven in totaal is afgenomen, is er van dit delict een stijging zichtbaar onder jongeren. Dit is een punt van zorg. De beoogde stabilisatie van het geweld door jongeren is niet opgetreden, in 2008 waren er 903 jeugdige verdachten OM op het gebied van geweld. Dit is een stijging van 9% ten opzicht van de doelstelling van 830 verdachten OM voor geweld. Niet alleen voor geweld is het aantal jeugdige verdachten gestegen; in de hele regio is dit totale aantal met 5% toegenomen ten opzicht van 2007. Daarnaast zijn er 16% meer jeugdige verdachten aangehouden dan gepland. Het aantal verdachten OM van 12-17 jaar is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald (-2%), maar nog wel steeds een stuk hoger dan gepland (+34%). Ook in vergelijking met het aantal jeugdige inwoners is er sprake van een stijging van het aantal verdachten. Het aantal jeugdige verdachten per 1.000 jeugdige inwoners (12-24 jaar) bedraagt 34. Dit is hoger dan de doelstelling van 30 jeugdige verdachten per 1.000 inwoners.

In 2007 was het aantal woninginbraken gestegen. Deze stijging is in 2008 niet voortgezet. Het aantal woninginbraken is zelfs gedaald met 8,4% en heeft hiermee het laagste niveau bereikt sinds vijf jaar. Alleen in Zwolle is het aantal woninginbraken toegenomen. In het werkgebied Steenwijkerland is het aantal woninginbraken met maar liefst 40% afgenomen ten opzichte van 2007. Het ophelderingspercentage is toegenomen van 14 naar 24% en ook het aantal verdachten OM is gestegen. Het team heeft tijdens de briefing regelmatig aandacht geschonken aan dit onderwerp.

In de gemeente Zwolle is het aantal woninginbraken met 15% toegenomen, hoewel het absolute aantal voor een stad als Zwolle, nog steeds laag is. De grootste toename (+49%) vond plaats in Zwolle Centrum-Zuid. Na de zomer is in Zwolle een daderteam gestart, waardoor het ophelderingspercentage steeg tot 27%. Meerdere verdachten uit Zwolle zijn aangehouden. Een aantal had banden met criminelen uit Limburg waardoor ook daar een aantal zaken kon worden opgelost. 

Ook in 2008 heeft IJsselland, evenals in voorgaande jaren, de prestatie-afspraken die er met de minister zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft het korps wederom in 2008 een sluitende begroting en is daarmee financieel gezond.

Begin mei verschijnt het digitale jaarverslag 2008 van de Politie IJsselland online. Via www.politie.nl/ijsselland is het mogelijk om dan alle informatie over 2008 te raadplegen.

 

 

Artikel delen: