Rolstoeltennis op sportpark De Pelikaan

Zwolle – De samenwerkende sportverenigingen op sportpark De Pelikaan werken sinds enige tijd structureel samen om o.a. een vernieuwend sportaanbod van de grond te krijgen. Een belangrijke doelstelling die wij als proeftuin van het NOC*NSF uitvoeren is het gezamenlijk ontwikkelen van sporten voor mensen met een beperking. G-voetbal, G-korfbal en G-hockey zijn hiervan reeds ontwikkelde voorbeelden binnen de verenigingen op De Pelikaan.

Voor de Zwolse Tennisvereniging De Pelikaan betekent dit dat zij de afgelopen periode de voorwaarden hebben gecreëerd om structureel rolstoeltennis aan te bieden. De tennistrainers zijn door de KNLTB opgeleid, er is vrijwillig kader geworven, het sportpark is toegankelijk gemaakt en er is eigen onderzoek afgerond waaruit o.a. bleek dat er in Zwolle behoefte bestaat voor rolstoeltennis in de buitenlucht. Daarnaast is met behulp van en dankzij het Zwolse Bedrijf Workx het ontbreken van een structurele rolstoeltoegankelijke toiletvoorziening opgelost middels een tijdelijke voorziening. Tijdelijk tot aan het moment waarop er structureel gemeentelijk beleid is ten aanzien van o.a. toiletvoorzieningen voor deze doelgroep op sportparken.

Ter kennismaking met rolstoeltennis in de buitenlucht op De Pelikaan kunnen belangstellenden in de maand april geheel vrijblijvend kennis maken met rolstoeltennis. Iedere woensdagmiddag in de maand april van 14.00 uur tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur is er de mogelijkheid deel te nemen aan trainingen o.l.v. de tennistrainer van ZTC De Pelikaan, Floor Tahiti. Sportrolstoelen en tennisrackets zijn aanwezig en aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Opgave voor de lessen dient vooraf plaats te vinden en kan via emailadres ellen@pelikaan-zwolle.nl

Artikel delen: