Symposium rondom vriendenkringen

Zwolle – Woensdag organiseerde MEE IJsseloevers in de Regardz Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle een minisymposium rondom het succesvolle project Vriendenkringen. ‘Het is nu nog iets van MEE, maar het wordt een maatschappelijk fenomeen’, zegt directeur Eric van Vollenhoven. Mensen met een beperking moeten participeren in de maatschappij. Emmely Lefèvre, initiatiefneemster van het project, meent te weten hoe. ‘Door met vriendenkringen een brug te slaan tussen twee werelden’. Volgens haar is de formule simpel, maar van groot belang.

Sabine Uitslag (foto: Bert Treep)

‘Voor mensen met een beperking is het hebben van vrienden niet altijd even vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt, dat 47% van de verstandelijk beperkten tussen de 18 en 29 jaar geen vrienden hebben. Zij zitten vaak in een isolement en MEE IJsseloevers wilde daar wat aan doen. Met dit project matchen we groepen van zo’n vier of vijf mensen die dezelfde interesses en verwachtingen hebben. Onder begeleiding van een vrijwilliger ondernemen ze verschillende activiteiten, waardoor in de meeste gevallen een blijvende vriendenkring ontstaat.’

Het project Vriendenkringen won vorig jaar op de landelijke MEEdag de innovatieprijs. ‘We zien dat het werkt’, zegt Emmely Lefèvre, ‘mensen voelen zich minder eenzaam dan voorheen.’ Om het project meer bekendheid te geven en verder te verspreiden, organiseerde MEE IJsseloevers een symposium. 

CDA Tweede Kamerlid Sabine Uitslag is één van de sprekers. In haar toespraak vertaalt ze de huidige economische crisis naar iemands persoonlijke crisis. ‘Díe voel je het meest en dan zijn vriendschappen heel belangrijk.’ Het gaat om de relatie tussen mensen, zo zegt ze, ‘en daarbij is het van belang dat kwetsbare mensen mee kunnen doen.’

Tijdens het symposium wordt duidelijk dat het kan. De mensen waar het om draait zijn goed vertegenwoordigd en ze maken indruk. Zo zijn er feestelijke optredens van het Toverbaltheater (voor mensen met en zonder beperking) en vertellen verschillende deelnemers van vriendenkringen over hun ervaringen. Eén van hen is de tweeëntwintigjarige Bas. Hij is slechthorend en heeft PDD NOS. ‘Als je een beperking hebt, betekent dat niet dat je geen vrienden kunt hebben. Ik had alleen een opstapje nodig’, vertelt hij. Vrienden horen nu gewoon bij zijn leven.  

In het project wordt ondermeer samen gewerkt met Hogeschool Windesheim in Zwolle. Studenten draaien als vrijwilligers mee in een vriendenkring en krijgen daarvoor studiepunten. Valerie is zo’n student. De punten zijn allang binnen, maar Valerie gaat door. ‘Ik zeg wel dat ik vrijwilliger ben, maar zo voel ik het niet. Het is ook míjn vriendenkring geworden. Die kloof tussen wij en zij is er niet. In een vriendschap houd je rekening met elkaar en dan is een beperking niet erg.’

 

Artikel delen: