SP: WMO vervoer in Zwolle verdient stevige injectie

Zwolle – de SP wil een stevige injectie in het WMO vervoer in Zwolle. Dat zegt de partij op basis van de meldingen die binnen kwamen bij het meldpunt WMO vervoer. Uit het door de partij geopende meldpunt kwamen met name problemen naar voren met lange wachttijden, gecombineerde ritten, het comfort van de taxi’s, bereikbaarheid van de centrale en de klachtenafhandeling. De SP heeft via het meldpunt in drie en een halve week tijd ruim 60 reacties ontvangen. Naast één positieve reactie waren de overige negatief over de ervaringen met het WMO vervoer. De SP heeft de reacties in een rapport verzameld. 

Met dit rapport doet de SP aanbevelingen om het WMO vervoer in Zwolle op een hoger plan te trekken. Eén van de belangrijkste aanbeveling is dat er meer druk door de gemeente moet worden uitgeoefend om een einde aan de lange wachttijden en langdurende gecombineerde ritten te maken. De planning bij de vervoerder moet structureel verbeterd worden. De SP wil dat de gemeente eist dat de klachten binnen een maand met 80% zijn gereduceerd. Lukt dit niet dan moet de gemeente een boete kunnen opleggen aan de vervoerder.

SP raadslid Gert van Maurik: ‘Het merendeel van de ervaringen gaan over mensen die met de taxi naar een activiteit moeten, zoals bijvoorbeeld paardrijles of naar de soos. Doordat de gebruikers regelmatig te lang op de taxi moeten wachten, komen ze halverwege de activiteiten aan of helemaal te laat. Voor een gehandicapte jongen is dat uurtje paarrijles wel de enige ontspanning in de week.’

Andere ervaringen gingen over onaanvaardbare lange ritten doordat de taxi’s eerst nog andere gebruikers moeten ophalen. Het komt voor dat ritten van een kwartier uitlopen naar anderhalf uur, doordat meerdere personen moeten worden opgehaald. Mensen rijden dan een aantal keer vlak langs het adres van bestemming, zonder daar te worden afgezet. Ook de klachtenafhandeling is een punt van aandacht. De gebruikers krijgen de indruk dat er weinig gebeurd met de klachten die zij melden bij de taxicentrale en/of de gemeente. 

Van Maurik: ‘Overigens hebben zich niet alleen particulieren bij het meldpunt van de SP gemeld. Ook een aantal organisaties gaven ervaringen van bewoners door. Zij vertegenwoordigen een grotere groep gebruikers. Elke organisatie is als één melding in het rapport verwerkt. Het is daarmee denkbaar dat bij diepgaander onderzoek het WMO vervoer nog problematischer uitpakt dan in het rapport geschetst. Overigens krijgen we zelfs na sluiting van het meldpunt nog steeds nieuwe ervaringen door van mensen.’ 

De SP wil dit rapport in de gemeenteraad bespreken met de andere politieke partijen in Zwolle.

Artikel delen: