Wijkplatform Holtenbroek 7 april

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners uit voor een bijeenkomst van het wijkplatform Holtenbroek op dinsdagavond 7 april 2009. De wijkvergadering vindt plaats in het wijkcentrum Holtenbroek, aan de Bachlaan 20 en begint om 19.30 uur. 

Voorafgaande aan het wijkplatform is er vanaf 17.00 uur gelegenheid voor het verkrijgen van informatie over het voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan Holtenbroek. De medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen van bewoners over het voorontwerp te beantwoorden. Het voorontwerp ligt van 5 maart tot 15 april in het wijkcentrum ter inzage. In het voorontwerpbestemmingsplan worden de bestaande bestemmingsplannen voor de wijk samengevoegd. Ook zijn hierin de voorschriften voor de nieuwbouwplannen voor het gebied van de voormalige Trapjeswijk opgenomen.

Agenda wijkplatform Holtenbroek

Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende punten besproken:

–          Informatie van het Deltion College: toelichting over laatste ontwikkelingen rond de nieuwbouw en beheersmaatregelen voor (parkeer-)overlast en de samenwerking met Holtenbroek NU

–          Kunstwerk: langs de Mozartlaan komt een nieuw kunstwerk. De kunstenaar, de heer Reinier de Lange, geeft een presentatie over zijn ontwerp

–          Project ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’: het Kwaliteitspanel Holtenbroek, dat 10 jaar bestaat, werkt mee aan een leefbaarheidonderzoek. De eerste ervaringen worden toegelicht

–          Wijkbudgetten: stand van zaken projecten, met onder meer aandacht voor project speeltuin, en computerruimte in Fermate

 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij het Wijkservicepunt Noord, Melisse van Diemen, e-mail M.van.Diemen.de.Jel@zwolle.nl, telefoon (038) 498 26 82. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen: