Inloopochtend Phoenix

Zwolle – De schoolkeuze is een belangrijk moment voor ouders en kinderen. Voor iedereen die benieuwd is of de leermethode, sfeer en unieke manier van werken van RK Jenaplanschool De Phoenix bij zijn/haar kind past, houdt de basisschool elke 1e en 3e dinsdagochtend van de maand een inloopochtend van 9 tot 11.30 uur.

Juf Marie-José Rietjens  (leerkracht/adj. directeur) heet ouders/verzorgers en kind(eren) op deze ochtenden van harte welkom. Tijdens de inloopochtend wordt er gewoon les gegeven op school, voor hen een mooie kans om te ervaren hoe het op de Phoenix is op een normale schooldag. Men kan een kijkje nemen in één van de groepen. De Phoenix is een Jenaplanschool, en de bezoekers zullen dus ervaren dat kinderen werken in stamgroepen, maar soms ook weer een taal- of rekenles krijgen op eigen groepsniveau. Daarnaast ziet men hoe aan de vier pedagogische situaties van het Jenaplan-onderwijs (gesprek – spel – werk – viering) gestalte wordt gegeven.  Tevens krijgt u inzicht in de materialen en lesmethodes die op de Phoenix worden gehanteerd.

Op deze ochtenden ontvangt u ook informatie over de Tussenschoolse- en Buitenschoolse Opvang.

Belangstellenden hoeven zich niet vooraf aan te melden.

De Phoenix is te vinden aan de Zalmkolk 2 (nabij winkelcentrum Forelkolk) in Zwolle-Zuid.  

De inloopochtenden zijn dus elke 1e en 3e dinsdagochtend van de maand, met uitzondering van vakanties en/of feestdagen. De eerstvolgende ochtenden zijn dan:

7 april, 21 april, 19 mei, 2 juni en 16 juni 2009.

Artikel delen: