Wijkplatform Zwolle-Zuid op 8 april

Zwolle – Wijkwethouder Martin Knol nodigt bewoners uit voor het wijkplatform Zwolle-Zuid. De wijkbijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 8 april a.s. in wijkcentrum SIO, aan de Thorbeckelaan 2. De wijkbijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de onderstaande punten besproken:     Wat zijn de resultaten van de wijkbudgetten 2008-2009. De ideeënmakelaar van de gemeente, mevrouw Annemiek de Wolf, haakt hierbij aan en zal toelichten wat zij voor bewoners van Zwolle-Zuid kan betekenen;  De resultaten van de wijkschouw door de bewonersvereniging De Maatjes;  Afscheid van de oude wijkagenten van de Politie en een kennismaking met nieuwe wijkagenten; Buurtschap IJsselzone: waar zijn zij mee bezig?

Zoals gewoonlijk houdt wijkwethouder Martin Knol voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur vanaf 18.45 uur. Daarbij gaat het om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen. Bewoners moeten hiervoor zich vooraf aanmelden bij de wijkmanager, mevrouw Hanneke Valkeman, te bereiken via het wijkservicepunt Zuid, telefoon (038) 498 23 73.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen: