Nieuw locatieonderzoek vestiging Kynologenclub

Zwolle – Er komt een nieuw loctieonderzoek naar een vestigingsplaats van de Kynologenclub Zwolle. De gemeente heeft enige jaren geleden van de provincie de opdracht gekregen om de kynologenclub te verplaatsen uit het Engelse Werk omdat dit een waterwingebied is. Er is toen een locatieonderzoek uitgevoerd naar enkele terreinen. Uit dit onderzoek kwam geen geschikte locatie naar voren. Daarom wordt er nu een nieuw locatieonderzoek gedaan. 

Uiteindelijk kwam ook de Kuyerhuislaan in beeld als vestigingslocatie. De locaties zijn in het oude onderzoek getoetst aan criteria als bestemmingsplan, gewenste parkeerruimte, multifunctioneel gebruik en eigendom. Bereikbaarheid en verkeersdruk waren in dat onderzoek onvoldoende meegenomen. In het nieuwe onderzoek naar mogelijke locaties gebeurt dit wel. Met name voor de Kuyerhuislaan is dit een belangrijk gegeven omdat er de afgelopen jaren veel veranderd is rond de Ceintuurbaan en het bedrijventerrein.

Artikel delen: