Tijdelijke verhuur koopwoningen mogelijk

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregel  Leegstandwet aangepast zodat te koop staande woningen ook tijdelijk verhuurd  kunnen worden. De maatregel is bedoeld om de woningmarkt in beweging  te houden. Het vermindert namelijk de dubbele woonlasten van  woningeigenaren. Daarnaast wordt het woningaanbod op deze manier  optimaal benut. Een koopwoning mag maximaal vijf jaar tijdelijk worden verhuurd. 

In de huidige woningmarkt willen mensen vaak eerst hun eigen huis  verkopen voordat ze een nieuw huis kopen. Dit kan ertoe leiden dat de  woningmarkt (deels) tot stilstand komt. Door het makkelijker te maken voor woningeigenaren om hun woning tijdelijk te verhuren levert de gemeente ook een bijdrage aan het bevorderen van de doorstroming.Op dit moment gaat het in Zwolle om ongeveer 400 koopwoningen die in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur. Naast deze regel heeft het college ook de grens voor de VROM-startersleningen verhoogd van  €200.000,– naar €235.000,–. 

Artikel delen: