Grens startersleningen verhoogd

Zwolle – Onlangs is de Zwolse Aanpak vastgesteld voor de stimulering van de woningproductie als maatregel tegen de kredietcrisis. Het college  van B&W heeft nu de grens voor de VROM-startersleningen verhoogd van €200.000,– naar €235.000,–. Deze verhoging geldt voor bestaande en nieuwe woningen. 

Bij nieuwbouwprojecten die daarvoor speciaal worden geselecteerd kan het college van B&W besluiten de grens te verhogen naar maximaal  €265.000,–. Met deze verhogingen hoopt de gemeente dat  meer woningen bereikbaar worden voor starters en dat de woningmarkt en de productie van woningen in beweging blijft. De VROM-starterslening heeft als doel de bereikbaarheid van  koopwoningen voor starters op de woningmarkt te vergroten. Voor Zwolle is  €870.000,–  beschikbaar voor starters op de woningmarkt.De wijziging van de regeling treedt op 1 mei 2009 in werking.

Artikel delen: