Half miljoen voor vijfde ronde wijkbudgetten

Zwolle – Diezerpoort, Aa-landen-Midden en -Zuid, en zes buurten in Zwolle-Zuid komen wat burgemeester en wethouders betreft in aanmerking voor de eerstvolgende verkiezingen voor de wijkbudgetten. In deze vijfde ronde is een half miljoen euro te verdelen voor plannen van en door wijkbewoners zelf. 

De wijkbudgetten maken inmiddels een vast onderdeel uit van het gemeentelijk beleid. Zwollenaren kunnen plannen indienen voor hun buurt, waarna via verkiezingen het beschikbare budget wordt verdeeld. De plannenmakers zijn zelf verantwoordelijk voor uitvoering van hun voorstel. De afgelopen weken is overigens de vierde ronde gehouden: winnende plannen waren toen onder meer het ophangen van nestkastjes voor vogels en het opknappen van een speeltuin. Buurten die voor de volgende ronde zijn voorgedragen zijn Diezerpoort, Aa-landen-Midden en – Zuid, Oldenelerbroek, Oldenelerlanden, Schellerlanden, Schellerhoek, Schellerbroek en Schelle. Geen van die buurten is eerder aan bod gekomen voor de wijkbudgetten. Het totaal te verdelen budget van 500 duizend euro komt van het rijk, de gemeente en van een bijdrage van de Zwolse corporaties. Die stellen per corporatiewoning in de deelnemende buurten vijf euro beschikbaar.

Artikel delen: